Budżet miasta
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budżet miasta

Budżet miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kadr z konferencji prasowej dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na rok 2019
Kadr z konferencji prasowej dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na rok 2019
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

O strukturze budżetu Miasta Gdańska i jego kondycji finansowej.

  • W 2019 r. dochody Miasta przekroczyły 3,6 mld i wzrosły o 346 mln. Wydatki natomiast wyniosły 3746 mln i wzrosły o 440 mln. Z roku na rok wzrastają dochody własne, w 2019 r. wyniosły one 2 847 mln zł.
  • Dochody budżetu Miasta Gdańska w 2019 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 7694 zł, natomiast wydatki 7955 zł.
  • Finanse Gdańska zostały dotknięte poprzez zmianę zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (obniżenie stawki podatkowej z 18 do 17 proc., zwolnienie z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów). W wyniku tych zmian miasto Gdańsk zanotowało utratę dochodów z tytułu PIT na poziomie 13 mln zł.
  • Grupy dochodów budżetu Miasta prześledzić można w tabeli obejmującej lata 2013 - 2019; podobnie - kategorie wydatków budżetowych w latach 2013-2019.
  • Kolejny raz Gdańsk uzyskał bardzo dobrą ocenę ratingową, która jest świadectwem wiarygodności kredytowej dla instytucji finansowych. A minus (A-) to najwyższa z możliwych not, taka sama jaką posiada Polska.