PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zdrowie publiczne i sport

Zdrowie publiczne i sport
05_2018-09-23_bieg_westerplatte_083_799x533.JPG
Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

W rozdziale tym opisano szczegółowo miejską politykę zdrowotną i prosportową.

  • Znaleźć tu można m.in. opis działań, jakie podejmuje Gdańsk by promować zdrowy tryb życia i przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym (program realizowany w latach 2017-20). Narzędziem realizacji jest m.in. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, z którego wsparcia (edukacyjnego, diagnostycznego i interwencji zdrowotnych) skorzystało w 2018 r. ponad 4,5 tys. dzieci i 20 tys. dorosłych gdańszczan.
  • Tylko w 2018 r. w ramach Gdańskiego Programu Prokreacji, przyszło na świat 73 dzieci rodziców, którzy dzięki programowi skorzystali z dofinansowania zabiegów in-vitro.
  • Sporo miejsca poświęcono działaniom miasta zachęcającym mieszkańców do  aktywności fizycznej. W dziewięciu gdańskich imprezach biegowych 2018 r. udział wzięło blisko 27,7 tys. osób, liczba biegaczy startujących w miejskich zawodach rośnie z roku na rok od 2012 r. (statystyki ujęto w tabeli).
  • Rośnie także wsparcie finansowe miasta dla sportowców. Zawodnicy otrzymują nagrody m.in podczas Gdańskiej Gali Sportu i Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego (informacje o liczbie nagrodzonych i puli finansowej w latach 2012-18: w tabeli).
  • W Systemie Sportu Młodzieżowego - rankingu osiągnięć młodzieżowców, juniorów i młodzików prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gdańsk zajął w  2018 r. VI miejsce w klasyfikacji wszystkich gmin w Polsce.
  • Rozdział kończy się listą kilkudziesięciu inwestycji i projektów dotyczących zdrowia publicznego i sportu z 2018 r.