PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
12_glowne_miasto-006_798x533
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rozdział zawiera informacje na temat: stanu realizacji Gminnego Planu Programu Rewitalizacji (rewitalizacja 4 dzielnic) i innych kluczowych działań Biura Rozwoju Gdańska, struktury terenów zielonych, kąpielisk morskich i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (działania Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej).

  • W 2018 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, czyli politykę przestrzenną dla miasta w perspektywie 30 lat. W ramach partycypacji społecznej w pracach nad studium uczestniczyło blisko 3 tys. osób. Drugi bardzo ważny dokument to Uchwała Krajobrazowa Gdańska - narzędzie ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego.
  • Na koniec 2018 r. w Gdańsku obowiązywało 677 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plus 75 w trakcie sporządzania) - w 2012 r. było 506 mpz. Rozwój sieci planów przedstawia wykres.
  • Nowością w zagospodarowaniu zieleni w Gdańsku są ogrody deszczowe i parki kieszonkowe. Pierwsze powstały w 2018 r., w raporcie opisano ich rolę.
  • Rozdział zawiera najważniejsze inwestycje i projekty 2018 r. w obszarze przestrzeni publicznej.