PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Organizacja i zarządzanie miastem

Organizacja i zarządzanie miastem
03_20170411_urzad_miejski_13_799x533.JPG
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Z rozdziału tego można dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane jest Miasto Gdańsk w zakresie realizacji gminnych i powiatowych zadań publicznych.

 • Rok 2018 był ostatnim rokiem piątej kadencji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (2014-2018). Raport uwypukla charakterystyczne cechy ostatnich lat jego prezydentury i przypomina skład władz miasta w tym czasie.
 • Rok 2018 był wyjątkowy także jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Miasta Gdańska - organu uchwałodawczego i kontrolnego samorządu. Prace zakończyła Rada Miasta Gdańska VII., czteroletniej kadencji; rozpoczęła zaś Rada VIII., o rok dłuższej, kadencji (2018-23). Raport przypomina skład i strukturę komisji obu RMG, a także najważniejsze dokonania Rady, która ustąpiła w 2018 r.
 • Na wykresie słupkowym zobaczyć można jak kształtowało się zatrudnienie w gdańskim magistracie na koniec 2018 r. według grup wiekowych i płci: 77,1 proc. z 1233 osób pracujących w urzędzie to kobiety.
 • Z raportu dowiedzieć się można, że z usług UMG korzysta codziennie ponad 4 tys. osób., obsługiwanych w 4 zespołach obsługi mieszkańców i w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • W 2018 r. 46,6 tys. gdańszczan zarezerwowało wcześniej wizytę w urzędzie korzystając z internetowego i telefonicznego systemu rezerwacji, a dzięki przywoławczemu systemowi kolejkowemuskrócono czas oczekiwania z kilkudziesięciu do maks. kilkunastu minut.
 • 98 proc. respondentów badania satysfakcji klientów Urzędu w 2018 r. oceniło pozytywnie jego pracowników.
 • Coraz więcej klientów korzysta z elektronicznej formy kontaktu z magistratem. W 2018 r. na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wpłynęło ponad 11 tys. pism, a 3847 osób potwierdziło swój profil zaufany w punkcie w UMG.
 • W raporcie podsumowano też pierwsze miesiące działalności całodobowego Gdańskiego Centrum Kontaktu - uruchomionego we wrześniu 2018 r. punktu zdalnego kontaktu. Można tu zgłosić dosłownie każdą miejską sprawę i uzyskać informację. Tylko do końca 2018 r. GCK zarejestrowało 6036 kontaktów z mieszkańcami. Wykres kołowy przedstawia z jakich form kontaktu najchętniej korzystali gdańszczanie.
 • Oprócz urzędu miejskiego, przy pomocy którego prezydent Gdańska wykonuje gminne i powiatowe zadania publiczne (na koniec 2018 r. było w nim 26 wydziałów), w Gdańsku działa także 36 jednostek organizacyjnych (nie licząc placówek oświatowych i powiatowych jednostek administracji, jak np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku): od Biura Rozwoju Gdańska poprzez Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Miniatura aż po Gdański Zespół Żłobków czy Straż Miejską. Wszystkie wyszczególniono w raporcie, podobnie jak 26 spółek, które gmina Miasta Gdańska utworzyła lub do których przystąpiła.
 • Tabela obrazuje osiągnięcia Gdańska w kluczowych dla miast rankingach i konkursach, np. “Perły Samorządu”.
 • Wiele miejsca poświęcono przynależności Gdańska do fundacji, stowarzyszeń i związków (na koniec 2018 r. nasze miasto należało do 18 krajowych i 9 międzynarodowych organizacji tego typu).
 • W opracowaniu przypomniano także kilkanaście międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyli oficjalni przedstawiciele Gdańska i imprezy o randze międzynarodowej zorganizowane w mieście w 2018 r.