PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kultura i czas wolny

Kultura i czas wolny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
07_La_Industrial_Teatrera_-_Castaways_43_799x533
07_La_Industrial_Teatrera_-_Castaways_43_799x533
Karol Stańczak / FETA

Ten fragment raportu poświęcony jest głównie uczestnictwu gdańszczan w życiu kulturalnym oraz turystyce.  

  • W Gdańsku na koniec 2018 r. działało 20 publicznych instytucji kultury (z łącznie 76 oddziałami/filiami). 12 z nich (z 62 oddziałami/filiami) prowadził lub współprowadził Gdańsk. Z oferty tychże instytucji skorzystało wówczas ponad 1,4 mln odbiorców.
  • Samo Muzeum Gdańska, które właśnie w 2018 r. skróciło swoją nazwę z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, odnotowało wówczas rekordowe 400 tys. odwiedzin.
  • Aktywność kulturalną gdańszczan na przestrzeni lat 2012-17 obrazuje wykres z tendencją wzrostową w zakresie zwiedzania muzeów i wystaw oraz tendencją spadkową między 2016 a 17 rokiem wśród widzów teatralnych i uczestników koncertów.
  • Najliczniejszą grupą instytucji kultury są oddziały Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (29 filii). Wykres pokazuje ciągły wzrost liczby czytelników i woluminów w zbiorach Biblioteki między 2012 a 18 rokiem. Tylko w 2018 r. odnotowano 1,6 mln wypożyczeń.
  • Raport przypomina wyniki pierwszego kompleksowego badania publiczności instytucji kultury w Gdańsku przeprowadzone w 2018 r. 94 proc. respondentów wzięło udział w co najmniej jednym wydarzeniu kulturalnym w ostatnich 12 miesiącach. W 5-stopniowej skali oceny wydarzenia średnia wyniosła 4,66.
  • W 2018 r. przeprowadzono lub rozpoczęto kilkanaście prac konserwatorskich zabytków gdańskiej architektury i obiektów sakralnych, raport przypomina te projekty.
  • Na Listę Pomników Historii RP wpisano w 2018 r. Twierdzę Wisłoujście oraz Stocznię Gdańską.
  • W opracowaniu przypomniano raport “Turystyka Gdańska 2018”: nasze miasto odwiedziło ponad 3,1 mln gości, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Tabela zawiera charakterystykę turystów, a wykres kołowy przedstawia najczęstsze kraje pochodzenia gości zagranicznych (na I miejscu: Niemcy - 34,5 proc.). Najchętniej odwiedzane miejsce to historyczne centrum Gdańska (wskazane przez 95,5 proc. respondentów), kolejne - molo w Brzeźnie (wskazane przez 16,3 proc. ankietowanych).
  • W 2018 r. pięć działających w sezonie punktów informacji turystycznej w Gdańsku odwiedziło niemal 410 tys. turystów (o 20 proc. więcej niż w 2017 r., wykres sięga do 2012 r.)
  • Rozdział kończy się listą najważniejszych inwestycji, projektów i działań w obszarze kultury i czasu wolnego w 2018 r.