PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Infrastruktura

Infrastruktura
10_tbs_piotrkowska-004_798x533
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Cześć poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

  • Wykresy słupkowe obrazują zasoby mieszkaniowe w Gdańsku oraz liczbę nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 2012-18. Dynamika na rynku budowlanym w Gdańsku rośnie od 2017 r. i powinna utrzymać się także w r. 2019. 47 proc. nowych mieszkań w roku raportowym powstało na dolnym tarasie.
  • Na koniec 2018 r. w Gdańsku było 17 391 mieszkań komunalnych, o 43 więcej niż rok wcześniejZasób TBS zwiększył się o 77 lokali i wynosił 2916 mieszkań. W opracowaniu jest więcej szczegółowych informacji na ten temat.
  • Grupa GPEC wybudowała bądź zmodernizowała ok 36 km sieci ciepłowniczej, łączna długość sieci wyniosła blisko 700 km, przyłączono do niej 310 obiektów.
  • Gdańsk osiągnął poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 44 proc. Drogę do tego poziomu (wyższego niż wymaga prawo) prześledzić można na wykresie (dane za lata 2013-18).
  • Rozdział kończy lista najważniejszych inwestycji  i projektów w obszarze infrastruktury 2018 roku.