PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja

Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
04_gda_laki-014_798x533
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej od żłobków po szkoły średnie.

  • Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 2012-18 prześledzić można w formie wykresu słupkowego, na którym uwzględniono liczbę żłobków oraz miejsc w żłobkach samorządowych i niepublicznych. Wynika z niego np. że między 2012 a 2108 r. liczba żłobków w Gdańsku wzrosła z 9 do 35, przy czym w samym tylko 2018 r. powstało ich 5.
  • Jeśli chodzi o zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat, między rokiem 2012 a 2017 odsetek korzystających z niej małych gdańszczan wzrósł z 75,2 proc. do 91,7 proc. (szczegółowe dane w formie tabeli). Rozwój sieci przedszkolnej przedstawia wykres słupkowy obejmujący lata 2014 - 2018: w ciągu tych lat utworzono w Gdańsku 41 nowych przedszkoli publicznych i niepublicznych. Tylko w roku 2018 otwarto cztery nowe placówki publiczne. W raporcie opisano proces rozwoju sieci opieki przedszkolnej.
  • Rok szkolny 2018/19 jest ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. W raporcie opisano proces powstawania nowej sieci szkół, uzupełniając go danymi na temat liczby uczniów w szkołach samorządowych i niesamorządowych w Gdańsku - w formie porównawczego wykresu słupkowego. W 2018 r. ponad 30 tys. gdańszczan uczęszczało do publicznych szkół podstawowych, 6,8 tys. do niepublicznych.
  • Ciekawą lekturą są także wykresy porównawcze obrazujące średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego`2018 z sześciu przedmiotów - osiągnięcia gdańskich gimnazjalistów zestawiono z danymi w skali województwa, kraju oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Gdańskie wyniki w większości przypadków były najlepszeNieco gorzej było ze zdawalnością matury - w Gdańsku wyniosła 80 proc. - identycznie jak na poziomie krajowym, o trzy proc. mniej niż w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
  • Raport przypomina w formie tabeli kilkanaście najważniejszych inwestycji i projektów w obszarze edukacji realizowanych w 2018 r., m.in.: otwarcie metropolitalnej szkoły podstawowej w Kowalach (uczy się tu ponad 300 gdańszczan) i zakończenie realizacji dwóch przełomowych projektów współfinansowanych ze środków UE dla blisko 20 tys. uczniów i 3 tys. nauczycieli.