Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

VI sesja Dziecięcej Rady Miasta Gdańska

33 radnych z dziecięcej Rady Miasta Gdańska zebrało się w Nowym Ratuszu już po raz szósty. W tym roku małoletni radni mówili o najlepszych stronach oraz bolączkach swoich dzielnic. Radni większością głosów opowiedzieli się przeciwko likwidacji Straży Miejskiej oraz sprzeciwili się powstawaniu kolejnych marketów w mieście.

A
A
33 radnych z dziecięcej Rady Miasta Gdańska zebrało się w Nowym Ratuszu już po raz szósty. W tym roku małoletni radni mówili o najlepszych stronach oraz bolączkach swoich dzielnic. Radni większością głosów opowiedzieli się przeciwko likwidacji Straży Miejskiej oraz sprzeciwili się powstawaniu kolejnych marketów w mieście.

33 radnych z dziecięcej Rady Miasta Gdańska zebrało się w Nowym Ratuszu już po raz szósty. W tym roku małoletni radni mówili o najlepszych stronach oraz bolączkach swoich dzielnic. Radni większością głosów opowiedzieli się przeciwko likwidacji Straży Miejskiej oraz sprzeciwili się powstawaniu kolejnych marketów w mieście.

W VI sesji Dziecięcej RMG udział wzięło 33 uczniów szkół gimnazjalnych. Dzieci co roku w dzień swojego święta, 1 czerwca, zbierają się w siedzibie gdańskich rajców. W tym roku analizowali sytuację w swoich dzielnicach. Młodzi gimnazjaliści okazali się bystrymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości. Zwracali uwagę na takie problemy jak: bezpieczeństwo czy korki na drogach. W niektórych dzielnicach brakowało młodym ludziom terenów zielonych. Chcieliby także zwiększenia ilości ścieżek rowerowych.
Największą bolączką młodzieży z całego Gdańska okazał się brak miejsc, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania oraz spędzać czas w ciekawy sposób. Twierdzili, że w tym zakresie bardzo dobrze działają szkoły, jednak ich oferta jest niewystarczająca. Optowali także za zniesieniem w mieście stref czasowych w środkach komunikacji miejskiej i wprowadzeniem jednego biletu.
Młodzi radni okazali się bardziej zdyscyplinowani niż dorośli rajcowie i kończyli swoje przemówienia w momencie, kiedy sygnalizator czasu odliczył 2 minuty. Dziecięca Rada Miasta Gdańska podjęła sześć uchwał. Zdecydowaną większością głosów, opowiedzieli się za utrzymanie Straży Miejskiej oraz utworzeniem posterunków policji czy straży miejskiej przy szkołach. Radni stwierdzili, 29 głosami za, że w mieście jest już wystarczająca ilość marketów. Opowiedzieli się także przeciwko wprowadzaniu nowoczesnej architektury do krajobrazu miasta. Gimnazjaliści zgodzili się poprzeć pomysł wprowadzenia lekcji w-f, na których przez semestr poznawaliby jedną dyscyplinę sportową.
Posiedzenie kolejnej Dziecięcej Rady Miasta Gdańska za rok.