Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2005 r.

A
A


Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2005 r.

Czwartkowa sesja RMG stała pod znakiem dyskusji i uchwał dotyczących restrukturyzacji sieci szkół oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęto także decyzję o zmianach w statusie gdańskich internatów. Rada nie zajęła się natomiast spornymi zapisami uchwały o zasadach sprzedaży lokali komunalnych.

Tematem wiodącym obrad Rady Miasta była kontynuacja programu restrukturyzacji sieci gdańskich szkół. Podjęto decyzje o połączeniu Zespołu Szkół Metalowych z Zespołem Szkół Poligraficznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 10 z Zespołem Szkół Elektronicznych oraz o likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1. Poza tym Rada podjęła decyzję o likwidacji 4 szkół policealnych dla młodzieży i 2 szkół policealnych dla dorosłych. Gdańscy rajcy przyjęli także pomysł powołania instytucji o nazwie Bursy Gdańskie. Jeśli dojdzie do jego realizacji, to pięć istniejących do tej pory internatów, zostanie przekształconych w bursy, które znajdą się pod jednym zarządem. Szósty internat ma w założeniu, zostać przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Kolejnym zagadnieniem, analizowanych w czasie sesji Rady Miasta, była sprawa uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepadł proponowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Beniowskiego, w okolicach Międzynarodowych Targów Gdańskich. Przyjęto natomiast plan zagospodarowania przestrzennego Dolnego Miasta, który przewiduje przeprowadzenie rewitalizacji obszarów nad Motławą i na terenie dawnej zajezdni tramwajowej. Zapowiedziano także prace nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Rada nie zajęła się projektem zmian w uchwale, regulującej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Obie strony, czyli przedstawiciele władz Miasta oraz radni opozycyjni, zgodzili się na zorganizowanie debaty na ten temat i w konsekwencji to wnioski, które z niej będą płynąć, staną się przedmiotem obrad kolejnej sesji RMG w dniu 31 marca 2005 roku.


Karol Polejowski