PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Raport o stanie miasta

A
A

Raport o stanie miasta – udział mieszkańców w debacie. 

31 maja 2021 roku Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złożyła na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak Raport o stanie miasta. Został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem: 

RAPORT O STANIE MIASTA 

24 czerwca 2021 roku podczas sesji Rady Miasta Gdańska odbędzie się debata na temat raportu. Głos w niej będą mogli zabrać także mieszkańcy Gdańska. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 15 osób będzie miało możliwość zabrać głos w dyskusji i przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące przedłożonego dokumentu. 

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami.  

Formularz zgłoszenia do debaty (15.67 KB)

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Nowy Ratusz, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 - sekretariat, od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, tj. 23 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy urzędu. 

Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną.  O kolejności wystąpień podczas debaty decydować będzie termin zgłoszenia. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut. 

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta Gdańska głosować będzie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.