PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Raport o stanie miasta

A
A

Raport o stanie miasta – udział mieszkańców w debacie.

Prezydent Gdańska przedstawiła Raport o stanie miasta, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/raporty-i-publikacje/raport-o-stanie-miasta-gdanska-za-2019-rok,a,173470

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska odbędzie się debata na jego temat. Głos w niej będą mogli zabrać także mieszkańcy. Tak, jak to miało miejsce w zeszłym roku, również teraz 15 mieszkańców będzie miało możliwość zabrać głos w dyskusji i przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu.

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 - sekretariat od dnia 9 lipca br. do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, tj. 15.07.2020 roku.

Zgodnie z ustawą w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

Formularz zgłoszenia do debaty (360.31 KB)

 

Agnieszka Owczarczak (0)
Rada Miasta Gdańska 2018-2023