PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trwają wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Uczniowie gdańskich szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych po raz szósty wybierają swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Kandydaci rywalizować będą o 34 mandaty w sześciu okręgach wyborczych.

A
A

Wybory Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska podzielone są na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy desygnowania z grona uczniów elektorów do Zgromadzenia Elektorów i odbywa się wewnętrznie w każdej ze szkół.

Drugi etap to przeprowadzenie wyborów w okręgach wyborczych właściwych dla każdej ze szkół.

Spotkania wyborcze dla poszczególnych okręgów:

- Okręg Wyborczy nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 5/7, 29 listopada 2021 r. godzina 12.00-15.00;

- Okręg Wyborczy nr 2, Szkoły Ekonomiczno–Handlowe, ul. Seredyńskiego 1a, 26 listopada 2021 r., godzina 12.00-15.00;

- Okręg Wyborczy nr 3, VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128, 30 listopada 2021 r., godzina 12.00-15.00;

- Okręg Wyborczy nr 4, Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25, 1 grudnia 2021 r., godzina 12.00-15.00;

- Okręg Wyborczy nr 5, XXI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi, ul. Kołobrzeska 77, 3 grudnia 2021 r., godzina 10.00-13.00;

- Okręg Wyborczy nr 6, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22, 2 grudnia 2021 r.,
godzina 12.00-15.00.

Szczegółowy terminarz:

Zarządzenie 1623 21 PMG w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (234.87 KB)

Młodzieżowa Rada Miasta realizuje swoje cele poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście.
W szczególności w zakresie promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży i podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Gdańska.

Ogłoszenie wyników wyborów i składu Młodzieżowej Rady nowej kadencji nastąpi do dnia 20 grudnia 2021 roku na stronie Miasta Gdańska.

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska:

https://bip.gdansk.pl/rada-miasta/mlodziezowa-rmg

https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaGdanska