Friedrich Wilhelm Clausewitz
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Friedrich Wilhelm Clausewitz

Friedrich Wilhelm Clausewitz
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Syn pruskiego generała, urodził się 6 września 1809 r. w Grudziądzu. Otrzymał wykształcenie wojskowe.

Od 19 sierpnia 1840 prezydent gdańskiej policji. Przeprowadził reorganizację służb policyjnych, utworzył policję portową i nowe posterunki w mieście. W roku 1859 po serii dużych pożarów w Gdańsku zorganizował podległą mu zawodową straż pożarną z bazą w dawnym Dworze Miejskim przy ul. Ogarnej. Poprzez policję budowlaną nadzorował wszystkie prace prowadzone przy remontach, przebudowach i wznoszeniu nowych budynków w mieście. Kontrolował ewidencję ludności i ruch graniczny. Wszystkie miejskie plany inwestycyjne musiały uzyskać jego akceptację.

Tytuł Honorowego Obywatela otrzymał 16 grudnia 1856 r. w 25-lecie pracy zawodowej. Na emeryturę przeszedł l października 1875 r. Miasto opuścił 28 września udając się do Niemiec. Przed wyjazdem otrzymał od władz miasta pamiątkowy album z malunkami Luisa Sy i 18 zdjęciami. Zmarł w Berlinie 10 stycznia 1881 roku.

opracował: dr Mirosław Gliński