Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Rady Miasta Gdańska

Biuro Rady Miasta Gdańska

A
A

Dyrektor: Piotr Spyra

Sekretariat Biura Rady Miasta Gdańska:

  Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, pokój nr 105
  80-853 Gdańsk

Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska:

  Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, pokój nr 207
  80-853 Gdańsk


Do zadań Biura Rady Miasta Gdańska należy:

 1. obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, Komisji Rady i radnych,
 2. prowadzenie:
  • rejestru i zbioru aktów prawnych Rady,
  • rejestrów wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 3. przekazywanie Prezydentowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 4. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Honorowego Obywatelstwa Miasta oraz medali osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta,
 6. obsługa finansowa Rady,
 7. obsługa organizacyjno-merytoryczna rad i zarządów dzielnic/osiedli Miasta, a w szczególności:
  • prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał,
  • nadzór nad zgodnością uchwał z prawem,
  • kierowanie uchwał do realizacji merytorycznym wydziałom,
  • zapewnienie warunków lokalowych oraz wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe,
 8. przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych,
 9. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,
 10. śledzenie programów rządowych oraz procesów legislacyjnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wykonywanymi zadaniami oraz podejmowanie wynikających z nich działań dostosowawczych.