PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wnioski w sprawie Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II

Wnioski w sprawie Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 Rada Miasta Gdańska Uchwałą Nr XXXIV/395/96 z dnia 16 maja 1996r. zmienioną  Uchwałą  Nr LIII/674/97 z dnia 18 września 1997r. i Uchwałą Nr XXXIV/396/96 z dnia 16 maja 1996r. zmienioną Uchwałą Nr LIII/675/97 z dnia 18 września 1997r. ustanowiła dwa honorowe odznaczenia  za zasługi dla miasta Gdańska:

 *    ?Medal św. Wojciecha (S. Adalbertusa)? -  jako odznaczenie za wybitne zasługi dla miasta Gdańska oraz za rozsławienie jego imienia w kraju i na świecie.

 

Zamknij okno...

Medal przyznaje się za zasługi w dziedzinach podnoszących rangę miasta w kraju i za granicą, a w szczególności dla rozwoju nauki, kultury, oświaty, służby zdrowia, gospodarki, za podejmowane publicznie pożytecznych inicjatyw, głównie w zakresie dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii oraz pojednania  i współpracy między narodami. Medal przyznaje się polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom organizacjom. Medal przyznaje Kapituła powołana  przez Radę Miasta. Przyznaje się nie więcej niż 6 medali rocznie.

 *   ?Medal Księcia Mściwoja II (Mestwina II)? jako odznaczenie za wybitne zasługi  dla miasta Gdańska oraz za rozsławienie jego imienia w kraju i na świecie.

Zamknij okno...

Medal przyznaje się za zasługi w dziedzinach podnoszących rangę miasta w kraju i za granicą, a w szczególności dla rozwoju nauki, kultury, oświaty, służby zdrowia , gospodarki, za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw. Medal przyznaje się za konkretne osiągnięcia nie ograniczone w czasie.  Medal przyznaje się polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom. Medal przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta. Przyznaje się nie więcej niż 12 medali rocznie.

 Z wnioskiem do Kapituły o nadanie medalu mogą występować:
- przewodniczący Rady lub grupa co najmniej 10 radnych,
- prezydent miasta Gdańska,
- zarządy organizacji społecznych i zawodowych,
- członkowie Kapituły medali.

Pisemny wniosek o nadanie medali powinien zawierać: dane o kandydacie, określenie zasług uzasadniających nadanie medalu, charakterystykę kandydata.
Wnioski  można składać w Biurze Rady, do 10 marca 2012 r.
Uroczystość przyznawania medali organizowana jest raz w roku. Medale są wręczane podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska