PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:
Zakres działania

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
a) zmiany formy własności,
b) zmiany profilu produkcji i usług,
c) likwidacja,
d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,
e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
2. Polityka usług komunalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty.
3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.
4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2022 rok

plan pracy (786.39 KB)

*Do końca roku wszystkie posiedzenia komisji będą odbywać się w poniedziałki, w tygodniu sesyjnym.

na 2021 rok plan pracy (253.58 KB)
na 2020 rok plan pracy (682.85 KB)
na 2019 rok plan pracy (789.05 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2021 rok 2021 rok (407.66 KB)
za 2020 rok  2020 rok (599.29 KB)
za 2019 rok 2019 rok (4.35 MB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
12.12.2022 porządek 12.12.2022 (256.05 KB)
21.11.2022 porządek 21.11.2022 (334.42 KB)
26.10.2022 porządek 26.10.2022 (255.93 KB)
24.10.2022 porządek 24.10.2022 (332.27 KB)
26.09.2022 porządek 26.09.2022 (269.11 KB)
22.08.2022 porządek 22.08.2022 (97.15 KB)
27.06.2022 porządek 27.06.2022 (311.67 KB)
23.05.2022 porządek 23.05.2022 (101.58 KB)
26.04.2022 porządek 26.04.2022 (108.91 KB)
29.03.2022 porządek 29.03.2022 (308.34 KB)
01.03.2022 porządek 01.03.2022 (305.09 KB)
25.01.2022 porządek 25.01.2022 (305.4 KB)
14.12.2021 porządek 14.12.2021 (371.94 KB)
23.11.2021 porządek 23.11.2021 (384.03 KB)
26.10.2021 porządek 26.10.2021 (388.02 KB)
28.09.2021 porządek 28.09.2021 (171.8 KB)
24.08.2021 porządek 24.08.2021 (176.28 KB)
22.06.2021 porządek 22.06.2021 (150.29 KB)
25.05.2021 porządek 25.05.2021 (495.57 KB)
27.04.2021 porządek 27.04.2021 (385.6 KB)
23.03.2021 porządek 23.03.2021 (529.88 KB)
23.02.2021 porządek 23.02.2021 (316.59 KB)
26.01.2021 porządek 26.01.2021 (343.68 KB)
15.12.2020 porządek 26.01.2021 (343.68 KB)
24.11.2020 porządek 24.11.2020 (352.73 KB)
27.10.2020 porządek 27.10.2020 (309.27 KB)
22.09.2020 porządek 22.09.2020 (346.77 KB)
25.08.2020 porządek 25.08.2020 (334.44 KB)
23.06.2020 porządek 23.06.2020 (293.72 KB)
28.04.2020 porządek 28.04.2020 (480.46 KB)
25.02.2020 porządek 25.02.2020 (278.9 KB)
28.01.2020 porządek 28.01.2020 (501.78 KB)
17.12.2019 porządek 17.12.2019 (256.81 KB)
26.11.2019 porządek 26.11.2019 (599.2 KB)
22.10.2019 porządek 22.10.2019 (420.24 KB)
24.09.2019 porządek 24.09 2019 (277.8 KB)
27.08.2019 porządek 27.08.2019 (258.66 KB)
25.06.2019 porządek 25.06.2019 (432.08 KB)
28.05.2019 porządek 28.05.2019 (410.12 KB)
23.04.2019 porządek 23.04.2019 (436.05 KB)
26.03.2019 porządek 26.03.2019 (243.5 KB)
05.03.2019 porządek 5.03.2019 (500.84 KB)
29.01.2019 porządek 29.01.2019 (239.76 KB)
10.12.2018 porządek 10.12.2018 (271.65 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (257.31 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
23.05.2022 protokół 23.05.2022 (592.55 KB)
29.03.2022 protokół 29.03.2022 (521.35 KB)
01.03.2022 protokół 01.03.2022 (451.63 KB)
25.01.2022 protokół 25.01.2022 (391.39 KB)
14.12.2021 protokół 14.12.2021 (568.94 KB)
23.11.2021 protokół 23.11.2021 (723.48 KB)
26.10.2021 protokół 26.10.2021 (706.47 KB)  
28.09.2021 protokół 28.09.2021 (2.62 MB)
24.08.2021 protokół 24.08.2021 (517.92 KB)
22.06.2021 protokół 22.06.2021 (551.09 KB)
25.05.2021 protokół 25.05.2021 (2.56 MB)
27.04.2021 protokół 27.04.2021 (621.47 KB)
23.03.2021 protokół z 23.03.2021 (4.35 MB)
23.02.2021 protokół 23.02.2021 (524.42 KB)
26.01.2021 protokół 26.01.2021 (487.58 KB)
15.12.2020 protokół 15.12.2020 (406.29 KB)
24.11.2020 protokół 24.11.2020 (872.17 KB)
27.10.2020 protokół 27.10.2020 (750.58 KB)
22.09.2020 protokół 22.09.2020 (1.14 MB)
25.08.2020 protokół 25.08.2020 (719.4 KB)
23.06.2020 protokół 23.06.2020 (537.15 KB)
26.05.2021 protokół 26.05.2020 (522.81 KB)
28.04.2020 protokół 28.04.2020 (635.41 KB)
17.02.2020 protokół 17.02.2020 (692.78 KB)
28.01.2020 protokół 28.01.2020 (609.95 KB)
17.12.2019 protokół 17.12.2019 (571.38 KB)
26.11.2019 protokół 26.11.2019 (888.98 KB)
22.10.2019 protokół 22.10.2019 (526.02 KB)
24.09.2019 protokół 24.09.2019 (484.1 KB)
27.08.2019 protokół 27.08.2019 (518.01 KB)
25.06.2019 protokół 25.06.2019 (465.98 KB)
28.05.2019 protokół 28.05.2019 (584.5 KB)
23.04.2021 protokół 23.04.2019 (446.85 KB)
07.03.2019 protokół 7.03.2019 (315.69 KB)
05.03.2019 protokół 05.03.2019 (449.85 KB)
29.01.2019 protokół 29.01.2019 (496.54 KB)
10.12.2018 protokół 10.12.2018 (387.32 KB)
26.11.20218 protokół 26.11.2018 (691.53 KB)
22.11.2018   protokół 22.11.2018 (348.68 KB)