Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty - Przymorze Wielkie w dniu 26 listopada 2016 r.

Spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu pt. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Przymorze Wielkie poprzedziły warsztaty, które miały na celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań mieszkańców oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A
Data publikacji: 13 stycznia 2016 r.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego oraz jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska),
jak również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego obejmującego Przymorze Wielkie – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Pani Agnieszka Owczarczak oraz Pani Beata Wierzba.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja zwycięskiego zadania w projekcie Budżet Obywatelski 2016 dot. remontu chodnika przy ul. Jagiellońskiej wraz z chodnikiem przy Activ Parku – placu zabaw, który powstał ze środków BO 2015. Jednocześnie, ze środków miejskich, wykonano szereg inwestycji na terenie dzielnicy Przymorze Wielkie tj. ścieżki rowerowe, chodniki, modernizacja „Krainy Zabaw” - w tym montaż nowych urządzeń zabawowych m.in. skierowanych do osób niepełnosprawnych, jak również urządzeń siłowni zewnętrznej.

W Ogólnokształcących Szkołach Sportowych uruchomiony został Program 60 +, który spotykał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, chętnych do korzystania z zajęć sportowych i komputerowych. Seniorzy w dzielnicy to bardzo aktywna grupa, która chętnie uczestniczy w zajęciach proponowanych przez różne podmioty działające w dzielnicy Przymorze Wielkie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom i rozszerzając ofertę dla najstarszych mieszkańców Gdańska realizuje pilotażowy program w zakresie dożywiania, skierowany do seniorów pozostających w swoich domach, a potrzebujących wsparcia. Dodatkowo MOPR zainicjował cykl 8 spotkań, po jednym w każdym z Centrum Pracy Socjalnej (tj. w 8 rejonach Gdańska) z seniorami na temat bezpieczeństwa „Seniorze nie daj się oszukać”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Następne mogą być realizowane w każdej dzielnicy Gdańska, np. w placówkach oświatowych.

Przymorze Wielkie to jedna z wielu dzielnic dużych miast zmagająca się również z utrudnieniami związanymi z nieprawidłowym parkowaniem samochodów lub brakiem miejsc postojowych. Zgodnie z ustaleniami ze spaceru Prezydenta Miasta Gdańska, który odbył się 25 listopada 2015 r., przy ul. Dąbrowszczaków (po stronie budynków mieszkalnych) zagospodarowany zostanie  teren zielony na parking (prawdopodobnie sezonowo płatny) oraz wykonane zostaną zatoczki parkingowe (vis-à-vis zatoczek po stronie Parku R. Reagana). Dodatkowo możliwym będzie utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów w ciągu ul. Jagiellońskiej po obu jej stronach oraz miejsc postojowych przy ul. Obrońców Wybrzeża (na wysokości budynku nr 25 B).

Obecnie miasto prowadzi prace nad modernizacją boisk i hal sportowych przy szkołach, jak również bierze pod uwagę powstanie takiej hali przy Ogólnokształcących Szkołach Sportowych. Powyższa potrzeba była również zgłaszana przez jednostki i podmioty działające na tym terenie Przymorza Wielkiego. Z hali sportowej mogliby korzystać nie tylko uczniowie OSS, ale również pozostała młodzież i cała społeczność dzielnicy.

 

 Opracowała: Angela Dubielska/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***