Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia z wizyty Prezydenta w dzielnicy Przymorze Wielkie

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska w ramach nowego cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" i ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Ostatni spacer Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbył się w dniu 25 listopada 2015 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2016 r.Data publikacji: 13 stycznia 2016 r.

Ustalenia ze spaceru z Prezydentem Miasta Gdańska w dzielnicy Przymorze Wielkie z dn. 25 listopada 2015 r. zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości.

1)      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • Ul. Czarny Dwór: naprawy lokalne nawierzchni
 • Skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z ul. Obrońców Wybrzeża: jezdnia przy sygnalizacji świetlnej - koleiny na jezdni w obie strony – nawierzchnia do modernizacji w 2016 r.
 • Skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z ul. Obrońców Wybrzeża: należy sprawdzić powody zalewania i zatrzymywania wody po opadach deszczu w obrębie skrzyżowania
 • Ul. Dąbrowszczaków (po stronie budynków mieszkalnych): zagospodarowanie terenu zielonego na parking dla samochodów (prawdopodobnie sezonowo płatny) oraz wykonanie zatoczek parkingowych (vis-à-vis zatoczek parkingowych po stronie Parku R. Reagana)
 • Ul. Obrońców Wybrzeża (na wysokości budynku nr 25 A): zalegalizowanie przejścia dla pieszych (wymalowanie pasów) wraz z oznakowaniem pionowym
 • Ul. Obrońców Wybrzeża (na wysokości budynku nr 25 B): utworzenie miejsc postojowych dla samochodów
 • Ul. Obrońców Wybrzeża: przeanalizowanie zasadności wpisania remontu chodnika do Programu modernizacji chodników na 2018
 • Ul. Jagiellońska: po stronie Parafii Św. Józefa – w ramach projektu Budżet Obywatelski 2016 zostanie wykonany „Remont chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej”, dodatkowo możliwym będzie utworzenie zatoczek parkingowych dla samochodów
 • Ul. Jagiellońska: po stronie bud. nr 10 – remont chodnika na całej długości ulicy, należy ująć
  w Programie modernizacji chodników na 2018 r. Dodatkowo poszerzyć chodnik
  z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów
 • Likwidacja oraz przesunięcie słupków przy ul. Jagiellońskiej od strony budynku nr 10

 

2)      Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Park Ronalda Reagana: przeanalizować możliwość utworzenia całorocznych toalet publicznych.

Opracowała: Angela Dubielska/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

Artykuł Kamili Grzenkowskiej z portalu gdansk.pl pn.: "Co można poprawić? Spacer prezydenta po Przymorzu Wielkim"

***