Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przed spotkaniem prezydenta z mieszkańcami dzielnicy

A
A

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Siennej 26 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Przeróbka, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta. Warsztaty miały na celu omówienie wspólnych propozycji rozwiązań problemów z którymi borykają się mieszkańcy dzielnicy. Warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”.

Przeróbka położona jest w północno-wschodniej części miasta, na Wyspie Portowej. Od południa ogranicza ją Martwa Wisła, od zachodu Kanał Kaszubski, od północy wody Zatoki Gdańskiej. Graniczy od wschodu z dzielnicą Stogi. Znajduje się tu także część historyczna miasta - Westerplatte i Twierdza Wisłoujście.

Działają tu liczne podmioty realizujące działania o charakterze społecznym, które aktywizują mieszkańców. Na uwagę zasługuje chociażby Fundacja Obudź Nadzieję, która tworzy Dom Sąsiedzki na Przeróbce czy też działające w Szkole Podstawowej nr 61 Dzielnicowe Centrum Sportu, które od niedawna integruje mieszkańców poprzez sport organizując np. przejazdy rowerowe.

W wyniku wspólnego działania Rady Dzielnicy, Straży Miejskiej i mieszkańców usunięto z terenu dzielnicy wrak auta z ul. Andersena, organizowana jest pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym, usunięto dzikie wysypiska śmieci z ul. Sucharskiego, zlikwidowano koczowisko osób bezdomnych z terenów ZNTK.

Na spotkaniu poruszono również kwestię dotyczącą sklepu z alkoholem, który jest otwarty w niedziele i zwrócono uwagę, aby skierować więcej patroli w jego okolicy i wprowadzić ograniczenia godzinowe.

W temacie dotyczącym zaplecza drogowego poruszono problematyczną kwestię zniszczonych przez auta przystanków wiedeńskich przy ul. Lenartowicza, które wymagają remontów, drogi i oświetlenia w okolicach Przedszkola nr 20, jak również zgłoszono problemy związane z brakiem odwodnienia na terenie dzielnicy. Szkoła Podstawowa nr 61 boryka się z brakiem miejsc parkingowych.

Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Caritasem w tym  roku analogicznie jak w latach poprzednich planowana jest również kontynuacja akcji przygotowania paczek świątecznych dla najuboższych rodzin (objęto pomocą 135 mieszkańców) zamieszkałych w dzielnicy Przeróbka.

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przeróbka odbędzie się 15 maja 2018 r. od godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Siennej 26, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
***