Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2017 r.

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki gospodarczej Aleksandry Dulkiewicz należy:

1. działania strategiczne w zakresie planowania i rozwoju gospodarczego Miasta:

 • plany gospodarcze Miasta,
 • polityka gospodarcza Miasta,
 • przygotowywanie planów inwestycyjnych Miasta,
 • programowanie skutków finansowych przedsięwzięć miejskich;

2. sprawy bieżące:

 • inicjowanie działań w celu zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów,
 • współpraca z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym (izby gospodarcze, stowarzyszenia),
 • współpraca gospodarcza z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • współpraca w zakresie przekształcania przedsiębiorstw komunalnych,
 • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta,
 • prowadzenie oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem ważnych przedsięwzięć miejskich,
 • organizowanie finansowania przedsięwzięć miejskich,
 • prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych poniżej, spraw z zakresu:

- działalności gospodarczej i turystycznej Miasta,
- gospodarki morskiej,
- bezrobocia,
- inwestycji miejskich,
- informatyki i komputeryzacji Urzędu,

 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i właściwymi ministerstwami w realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego,
 • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:

- Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.,
- Arena Gdańsk Sp. z o.o.,
- Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,
- InnoBaltica Sp. z o.o.,
- Forum Gdańsk Sp. z o.o.,
- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.,
- Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
- Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

3. nadzorowanie pracy:

- Wydziału Polityki Gospodarczej, z wyłączeniem Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydziału Programów Rozwojowych,
- Biura Informatyki,
- Gdańskiego Urzędu Pracy,
- Centrum Hewelianum,
- Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska;

4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;


5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki społecznej.

***


Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad nad sprawami wymienionymi wyżej.