Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2017 r.

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka należy:

 1. działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:
  • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych,
  • planowanie działań i przedsięwzięć w sferze usług społecznych;
 2. sprawy bieżące:
  • zarządzanie usługami publicznymi w sferze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej,
  • prowadzenie spraw z zakresu:
   • edukacji,
   • zdrowia,
   • pomocy społecznej,
   • dodatków mieszkaniowych,
   • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
   • przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
   • współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek zdrowia, pomocy społecznej i edukacji,
  • nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i bezpieczeństwa sanitarnego
  • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
 3. nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Rozwoju Społecznego.
 4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 5. Zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki gospodarczej podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki gospodarczej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.