Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2016 r.

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego należy:

 1. działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego Miasta:
  • określanie polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  • określanie strategii marketingowej obrotu nieruchomościami Miasta,
  • określanie polityki w sprawie gospodarowania nieruchomościami Miasta;
 2. sprawy bieżące:
  • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej,
  • współpraca z inwestorami i instytucjami finansowymi w zakresie polityki przestrzennej,
  • sporządzanie projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • nadzór nad realizacją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska",
  • nadzorowanie spraw z zakresu:
   • planowania przestrzennego,
   • urbanistyki i architektury,
   • nadzoru budowlanego - wyłącznie w ramach zwierzchnictwa służbowego,
   • inwentaryzacji i komunalizacji mienia,
   • geodezji,
   • gospodarowania, w tym obrotu nieruchomościami gruntowymi i budynkami,
  • nadzór i współpraca z Biurem Rozwoju Gdańska oraz współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  • kształtowanie proekologicznej polityki Miasta
  • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska
  • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
 3. nadzorowanie pracy Wydziałów:
  • Urbanistyki i Architektury,
  • Geodezji,
  • Skarbu
  • Środowiska;
 4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej podczas nieobecności.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki komunalnej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.