PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Raport z konsultacji społecznych rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania

Raport z konsultacji społecznych rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych rekomednacji Modelu na rzecz Równego Traktowania
Do pobrania:
Raport z konsultacji rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania