Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku

A
A

Przedmiotem projektu jest wybudowanie i eksploatowanie przez koncesjobiorcę parkingów kubaturowych w Gdańsku. Zaproponowano realizację parkingu minimum w jednej z pięciu lokalizacji: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Targ Węglowy i Długie Ogrody.

Miasto prowadziło trzy postępowania na wybudowanie parkingów kubaturowych w Gdańsku. Dwie próby nie zakończyły się wyborem partnera, z uwagi na kryzys instytucji finansowych (w pierwszym podejściu) oraz zbyt wysokie oczekiwania inwestora w zakresie poziomu dopłaty ze strony Miasta (w drugim podejściu).

Postępowanie prowadzone było w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do eksploatacji parkingów i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Wkładem Gdańska w przedsięwzięcie będą nieruchomości wchodzące w skład obszaru inwestycyjnego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane były pod uwagę następujące kryteria: liczba miejsc parkingowych, średnia cena wybudowania parkingów kubaturowych w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji, oczekiwana wielkość dopłaty bądź jej brak w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe.

Dnia 11 października 2018 r. zawarto Umowę koncesji o numerze BZP-272-061/WPG/16/KT. Miasto wybrało do realizacji projektu firmę Immo Park Gdańsk, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stworzy parkingi w sumie na 1202 aut, w czterech lokalizacjach:
-
Podwale Przedmiejskie - 260 miejsc (parking podziemny)
-Podwale Staromiejskie - 337 miejsc (parking podziemny)
-Targ Węglowy - 112 miejsc (parking podziemny)
-Długie Ogrody - 493 miejsca (parking naziemny).

Łączny koszt 166 mln zł brutto

Łączna dopłata Gminy Miasta Gdańska 41 mln brutto

Umowa koncesji 40 lat

Parkingi Umowa koncesji zanonimizowana (15.09 MB)

Pierwszy powstanie naziemny parking przy Długich Ogrodach, do końca 2022 roku. Rok później otwarte zostaną pozostałe trzy parkingi podziemne.

(Zdjęcia poglądowe)

zdjęcie3
zdjęcie1
zdjęcie2
Parkingi mapa

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66 

Referat Centrum Partnerstwa i Biznesu

Kierownik: Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03