Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku

A
A

Przedmiotem projektu jest wybudowanie i eksploatowanie przez koncesjobiorcę parkingów kubaturowych w Gdańsku. Zaproponowano realizację parkingu minimum w jednej z pięciu lokalizacji: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Targ Węglowy i Długie Ogrody.

Jest to kolejne, trzecie podejście do wybudowania parkingów kubaturowych w Gdańsku. Dotychczasowe próby nie zakończyły się wyborem partnera, z uwagi na kryzys instytucji finansowych (w pierwszym podejściu) oraz zbyt wysokie oczekiwania inwestora w zakresie poziomu dopłaty ze strony Miasta (w drugim podejściu).

Postępowanie prowadzone było w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do eksploatacji parkingów i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Wkładem Gdańska w przedsięwzięcie będą nieruchomości wchodzące w skład obszaru inwestycyjnego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane były pod uwagę następujące kryteria: liczba miejsc parkingowych, średnia cena wybudowania parkingów kubaturowych w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji, oczekiwana wielkość dopłaty bądź jej brak w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe.

Miasto wybrało do realizacji projektu firmę Immo Park Gdańsk, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stworzy parkingi w sumie na 1202 aut, w czterech lokalizacjach:
-
Podwale Przedmiejskie - 260 miejsc (parking podziemny)
-Podwale Staromiejskie - 337 miejsc (parking podziemny)
-Targ Węglowy - 112 miejsc (parking podziemny)
-Długie Ogrody - 493 miejsca (parking naziemny)


Pierwszy powstanie naziemny parking przy Długich Ogrodach, do końca września 2020 roku. Rok później otwarte zostaną pozostałe trzy parkingi podziemne.

Parkingi mapa

Łączny koszt: 166 mln złotych brutto

Łączna dopłata MG: 41 mln złotych brutto

Umowa koncesji: 40 lat

Planowany termin podpisania umowy- październik 2018 r.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 63 22 fax: +48 58 323 66 22

Referat Centrum Partnerstwa i Biznesu

Kierownik: Grzegorz Kaczorowski grzegorz.kaczorowski@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 01