Gdańsk - oficjalny portal miasta Plany na przyszłość
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Plany na przyszłość

A
A

Gdańsk planuje dalszy rozwój wykorzystania formuły PPP.

Już obecnie trwają prace nad dalszymi projektami.

Przyszłość PPP to obszary działań takie jak:

-Kontynuacja działań stanowiących uzupełnienie programu rewitalizacji (Nowy Port)

-Mieszkalnictwo komunalne i socjalne (zagospodarowanie lokali miejskich niezasiedlonych)

-Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (baseny dzielnicowe)

-Infrastruktura odwodnieniowa (w tym nowe zbiorniki retencyjne)

-Budynki użyteczności publicznej

 

Wartość dodana realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Gdańsku

W wymiarze majątkowym:

-Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w gdańskich projektach PPP to ok. 3,5 mld zł (brutto)

-Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na Cele Publiczne w projektach PPP to ok. 1,7 mld zł (brutto)

-Łączna roczna wartość dochodów Miasta z tytułu podatku od nieruchomości to ok. 6,9 mln zł

W wymiarze obszarowym:

-Łączna powierzchnia zagospodarowywanych terenów - ok 24 ha

-Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych obiektów - ok 415 tys. m2

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

Referat Centrum Partnerstwa i Biznesu

Kierownik: Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03