Gdańsk - oficjalny portal miasta Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (Spalarnia) Port Czystej Energii
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (Spalarnia) Port Czystej Energii

A
A

Celem projektu jest domknięcie istniejącego w regionie systemu gospodarki odpadami o instalację unieszkodliwienia frakcji resztkowej odpadów, czyli ochrona środowiska, poprzez budowę, ekspolatację i utrzymywanie publicznej instalacji służącej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Dzięki temu maksymalizowany zostaje odzysk surowców wtórnych. Obiekt taki powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii. Etap projektowania zostanie zakończony w 2019r., a etap budowy i rozruchu instalacji - do końca 2021.

Planuje się, że w skali roku spalarnia przetworzy ok. 160 tys. ton odpadów pochodzących z ok. 35 pomorskich gmin.

W dniu 25.04.2018r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.  Dofinansowanie w kwocie 353 053 504,44 zł zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego z pięcioma potencjalnymi partnerami do realizacji inwestycji wyłoniono włoskie koncerny Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia. Operatorem zostanie natomiast francuska firma TIRU, filia firmy Dalkia, w Grupie EDF.

Inwestycja pozwala zapewniać będzie bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami na dziesiątki lat, w sposób stabilny, przewidywalny i jak najmniej obciążający dla mieszkańców.

Zawarcie umowy 07.05.2018 r.

Okres operowania: 25 lat

Zakończenie umowy: 2047 r.

Wartość celu publicznego: instalacja termicznego przekształcania odpadów jest w całości celem publicznym o wartości netto 1.195.464.781,00 zł w tym koszty budowy 464 mln zł. netto

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

Referat Centrum Partnerstwa i Biznesu

Kierownik: Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03

 

Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel. 58-326-01-00

zut@zut.com.pl