PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Opis systemu prognoz

Opis systemu prognoz
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

System prognoz zanieczyszczeń opracowany został przez firmę Ekometria z Gdańska. Do określenia jakości powietrza na terenie miasta Gdańska wykorzystywane są techniki modelowania matematycznego, oznacza to że w ocenie stanu wykorzystywane są wyłącznie techniki obliczeniowe, a pomiary stężeń zanieczyszczeń służą do sprawdzenia i ewentualnej kalibracji uzyskanych wyników. System wykorzystuje 4 modele matematyczne.

  1. Model meteorologiczny WRF, który służy do prognozy warunków pogodowych. Obliczenia wykonywane są dla całej Polski w siatce 5 km. Źródłem danych wejściowych do modelu są dane prognostyczne z globalnego modelu GFS (Global Forecast System). Model WRF określa prognozę pogody z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
  2. Model emisyjny, który na podstawie zebranych danych emisyjnych z terenu Polski oraz szczegółowej inwentaryzacji emisji z obszaru Gdańska prognozuje zmienne w czasie ładunki emisji zanieczyszczeń dla podstawowych grup źródeł: transportu, ogrzewania indywidualnego, przemysłu oraz rolnictwa i źródeł naturalnych.
  3. Fotochemiczny model dyspersji zanieczyszczeń CAMx prognozuje stężenia ozonu oraz służy do wyznaczenia napływu zanieczyszczeń na teren miasta Gdańska. Obliczenia wykonywane są dla całej Polski w siatce 5km. Źródłem danych do modelu są informacje meteorologiczne pochodzące z modelu WRF oraz informacje o emisji pochodzące z modelu emisyjnego. Informacja o napływie zanieczyszczeń na obszar Polski pobierana jest z obliczeń globalnym modelem MOZART-4.
  4. Prostszy model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń CALMET/CALPUFF, który prognozuje stężenia PM10, PM2,5, NO2 oraz SO2 uwzględniając uwarunkowania lokalne. Obliczenia wykonywane są w rozdzielczości 500 m. Źródłem danych do modelu są informacje meteorologiczne pochodzące z modelu WRF oraz informacje o emisji pochodzące z modelu emisyjnego. Informacja o napływie zanieczyszczeń na teren miasta Gdańska pobierana jest z obliczeń modelem fotochemicznym CAMx.

Wszystkie omówione powyżej modele ściśle ze sobą współpracują, a efektem ich działania są godzinowe pola stężeń  PM10, PM2,5, NO2, SO2, oraz ozonu, które prezentowane są w zakładce ZANIECZYSZCZENIA. Na podstawie tych danych wyznaczana jest wartość indeksu jakości powietrza.