Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z warsztatów w dzielnicy Piecki-Migowo

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2015 r.Data publikacji: 17 listopada 2015 r.

Spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Piecki-Migowo poprzedziły warsztaty. Wzięli w nich udział dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Programów Rozwojowych) oraz jednostek miejskich (Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska), Radni Dzielnicy Piecki-Migowo, dyrektorzy i pracownicy: XX Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, jak również przedstawiciele LWSM Morena, Członek Zarządu reprezentujący Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Myśliwskiej oraz mieszkańcy dzielnicy Piecki Migowo.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące kwestie i potrzeby mieszkańców oraz formy współpracy społeczności lokalnej i wsparcia ze strony jednostek miejskich.

1. W zakresie inwestycji realizowanych w dzielnicy:

Poruszana kwestia: inwestycja firmy Dekpol przy ul. Powstania Styczniowego (zwana „Sielską Dolinką”). Chodzi o budowę trzech budynków, z których każdy będzie miał sześć kondygnacji mieszkalnych oraz trzy podziemne kondygnacje hal z miejscami postojowymi i naziemnymi miejscami wokół budynków. Wycinka drzew związana z inwestycją budzi obawy że bezprawnie jest niszczone środowisko (znajdujący się w dolince lasek). Jednocześnie istnieją obawy mieszkańców dot. wpływu inwestycji na konstrukcję budynków znajdujących się na skarpie przy ul. Powstania Styczniowego.

Mieszkańcy obawiają się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego hałasu i spalin. Wentylacja mechaniczna w budynkach będzie hałasować, a spaliny z samochodów wjeżdżających do podziemnych hal będą szkodziły okolicznym mieszkańcom i wpływały na degradację lasku. Dodatkowo, według uznania mieszkańców zabetonowanie dolinki spowoduje, dewastacje środowiska wodnego.

Możliwości rozwiązania: sytuacja wymaga dokładnego przeanalizowania wszystkich przedstawionych wątpliwości. 

Poruszana kwestia: na skarpie pomiędzy ul. Warneńską a ul. Belgradzką ma powstać nowe osiedle budowane przez firmę DORACO Developing, gdzie powstaną co najmniej dwa 30-metrowe wysokościowce, które będą zamieszkane przez kilkaset rodzin, co z całą pewnością zwiększy ruch dojazdowy do budowanych nieruchomości. Mieszkańcy
ul. Warneńskiej nie chcą zgodzić się na takie wysokie budynki. Dodatkowo droga prowadząca na nowe osiedle miałaby biec na tyłach bloku nr 16, przeciwko czemu protestują mieszkańcy oraz przedstawiciele spółdzielni "Morena".

Możliwości rozwiązania: sytuacja wymaga dokładnego przeanalizowania wszystkich przedstawionych wątpliwości. 

Poruszana kwestia: stan dróg pożarowych, nie wszystkie bloki posiadają dojazdy. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwracała się do urzędu miejskiego o możliwość wykonania dróg pożarowych z własnych środków(LWSM), zgodnie z dyspozycją straży pożarnej  – propozycja pozostała bez odpowiedzi ze strony Urzędu. Spółdzielni zależy wyłącznie na przyspieszeniu procesu decyzyjnego oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd. Urząd do tej pory nie wyraził zgody na remont ul. Burgaskiej, doprowadzenie i poszerzenie drogi dojazdu do budynku Marusarzówny 19 czy Burgaskiej 9 gdzie w przeszłości spłonęły mieszkania. Przedstawiciele LWSM wyślą na ręce Pana Dyrektora Mieczysława Kotłowskiego (ZDiZ) prośbę o kluczowe drogi pożarowe: ul. Burgaska, ul. Marusarzówny, ul. Kruczkowskiego.

Możliwości rozwiązania: sytuacja wymaga dokładnego jej przeanalizowania.

Poruszana kwestia: Dziurawe drogi w dzielnicy – ul. Burgaska.

Możliwości rozwiązania: Każda droga miejska naprawiana jest sukcesywnie, w kolejności stanu nawierzchni zaczynając od tych będących w najgorszym stanie.

Poruszana kwestia: dotyczy budowy 34 m masztu przez firmę P4 (obręb 50 działka nr 3/5), która to złożyła do Urzędu Miejskiego w Gdańsku stosowny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę masztu komórkowego w okolicach ul. Myśliwskiej. Mieszkańcy nie chcą zgodzić się na budowę ww. masztu z uwagi na zbyt wysoką budowlę (w ich ocenie niezgodną z planem zagospodarowania przestrzennego), małą odległość od budynków mieszkalnych (ok. 50 m) oraz niekorzystnym wpływem na stan zdrowia okolicznych mieszkańców. Dodatkowo, do działki na której ma stanąć wspomniany maszt, nie posiada drogi dojazdowej do obiektu. Jedyną działką, na której taka droga mogłaby powstać, jest własnością 6 osób, z czego tylko jeden wyraża zgodę na budowę. Mieszkańcy pytają jak można wszcząć postępowanie dla inwestycji która nie ma dojazdu do działki. Mieszkańcy oczekują od Prezydent Miasta Gdańska, aby zablokował inwestycję kierując się dobrem wszystkich mieszkańców. Pismo w tej sprawie zostało złożone do Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych 17 sierpnia br.

W sprawę zaangażował się również Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak.

Problemem są również bardzo wąskie drogi dojazdowe do budynków wybudowane przez deweloperów oraz brak dróg pożarowych.

Wskazany został również chodnik pomiędzy ul. Bulońską, ul. Myśliwską a ul. Powstania Styczniowego, który dzisiaj ma obecnie ok. 1m szerokości, gdzie na środku chodnika stoi lampa co uniemożliwia przejście tym chodnikiem prowadząc wózek z dzieckiem. Dodatkowo chodnik jest pofałdowany, w niektórych miejscach zapada się. Prośba o wyremontowanie tego odcinka (ok. 150 m).

Możliwości rozwiązania: budowa i kształt dróg osiedlowych budowanych przez deweloperów zależy wyłącznie od inwestora, mieszkańcy mają prawo kierować swoje  sugestie dot. istnienia dróg pożarowych do dewelopera.

Stan i jakość chodnika pomiędzy ul. Bulońską, ul. Myśliwską a ul. Powstania Styczniowego zostanie zweryfikowana.

 

2. W zakresie poprawy kondycji komunikacji miejskiej:

Poruszana kwestia: mieszkańcy negatywnie oceniają zmiany w komunikacji miejskiej związane z budową linii tramwajowej z uwagi m.in. na likwidację linii 142, ograniczenie kursowania linii 129.

Możliwości rozwiązania: z uwagi na nieobecność zaproszonych przedstawicieli ZTM – kwestia nie została omówiona.

 

Przygotowała: Angela Dubielska /Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***