PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jeremiasz Falck

Jeremiasz Falck
1028 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jeremiasz Falck
Urodzony w 1609 r., zmarł w 1677 r. – XVII-wieczny rytownik, podpisywał się Polonus lub Gedanensis. Wykonał około 500 sztychów, przeważnie portretów polskich, scen biblijnych i alegorycznych (choć wiele sztychów pozostawił niepodpisanych) dowodząc swego mistrzostwa w dziedzinie rytu. Stworzył swój typ rytowanego portretu – z profilu, w owalu. W 1639 r. wyjechał do Paryża, gdzie powstała seria rycin przedstawiająca cztery pory roku. W latach 1649-1654 był zatrudniony jako nadworny rytownik królowej szwedzkiej Krystyny, po jej abdykacji został zwolniony ze służby przez Karola Gustawa. Stworzył ryciny do ilustrowanego katalogu kolekcji Gerarda de Reynst, wydanego w 1660 r., głównie o tematyce religijnej. W 1662 r. w Hamburgu wykonał serię 16 rycin o tematyce botanicznej przedstawiających różne gatunki kwiatów i roślin. Głównym nurtem twórczości Falcka w Polsce były miedzioryty według portretów, najczęściej autorstwa Daniela Schultza Młodszego. Współpracował w tej dziedzinie z gdańskim domem wydawniczym Georga Forstera ilustrując wydawane w nim dzieła, wliczając w to Selenografię Heweliusza i Orationes Ossolińskiego, które do dziś pozostają przedmiotem pożądania bibliofilów i kolekcjonerów. Przed śmiercią powrócił do rodzinnego Gdańska, gdzie spoczął w kościele św. Piotra i Pawła.

fot. autor portretu Franciszek Orłowski/Biblioteka Narodowa, źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UM