PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gottfried Lengnich

Gottfried Lengnich
1032 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gottfried Lengnich

Urodzony 4 grudnia 1689 r., zmarł 28 kwietnia 1774 r. – historyk, prawnik i syndyk miejski. Języka polskiego uczył się w szkole w Gniewie, następnie był uczniem Gimnazjum Gdańskiego. Studia prawnicze ukończył na uniwersytecie w Halle. W 1729 r. objął stanowisko profesora retoryki i poezji w Gimnazjum Akademickim, a w 1749 r. katedrę prawa i historii. Dla swoich uczniów opracował podręcznik historii Polski, który wydał w 1740 r. pod tyt. Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem. Od 1750 do 1774 r. był syndykiem miasta Gdańska. Wybitny znawca historii Polski i Prus Królewskich, prawa polskiego oraz miejscowego prawa gdańskiego. Autor kilkudziesięciu prac z tych dziedzin wiedzy. W latach 1718-1719 wydawał w Gdańsku pierwsze na ziemiach polskich czasopismo historyczne “Polnische Bibliothek”, w którym zamieszczał głównie własne rozprawy naukowe. Był współzałożycielem (1720 r.) gdańskiego towarzystwa naukowego Societas Litteraria cuius symbolum virtutis et scientiarum incrementa, najstarszego towarzystwa naukowego na ziemiach polskich. Historycy nazywają go “pierwszym wybitnym historykiem doby Oświecenia w Polsce”.

fot. autor portretu Johann Jacobus Fabritius, źródło: katalog wystawy „Portret ponad wszystko, J.Wessel i jego wiek”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2005 r.

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org