PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Paweł Pater

Paweł Pater
1027 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
awatar

(1656-1724)

Teoretyk i praktyk sztuki drukarskiej. Założyciel pierwszej w Polsce szkoły zawodowej.

Ukończył gimnazjum we Wrocławiu, studiował w Lipsku i Jenie. W trakcie studiów interesował się m.in. matematyką i astronomią. Zdał egzamin magisterski z filozofii. Przez pewien czas zarobkował jako prywatny nauczyciel młodzieży pochodzenia szlacheckiego.

Znalazł zatrudnienie jako bibliotekarz biblioteki książęcej w Wolfenbüttel, potem profesor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu i drukarz, najpierw w Toruniu, a następnie w Gdańsku. Tutaj pracował też jako profesor matematyki w Gimnazjum Akademickim. Wspólnie z Danielem Gabrielem Fahrenheitem – fizykiem, twórcą skali pomiaru temperatury – prowadził doświadczenia nad skonstruowaniem mierników temperatury i ciśnienia.

Tworzył wiersze i prozę, a także utwory sceniczne. Otworzył własną oficynę drukarską przy Poggenpfuhl (dziś: ul. Żabi Kruk) oraz szkołę typograficzną z pracownią introligatorską i internatem, która była pierwszą w Polsce szkołą zawodową. Absolwenci otrzymywali dyplom czeladnika. Drukował kalendarze niemiecko- i polskojęzyczne, które wyróżniały się naukowym podejściem do przedstawianych zagadnień oraz walką z przesądami.

Został pochowany w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, grób nie przetrwał. Po śmierci część jego bogatej biblioteki wywieziono do Królewca, a resztę sprzedano.

Tekst: Materiały własne UMG