PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Leopold von Winter

Leopold von Winter
1006 - Bombardier Flexity Classic NGT6-2GD
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Leopold von Winter

(1823-1893)

Nadburmistrz, dzięki któremu prowincjonalny w drugiej połowie XIX wieku Gdańsk, stał się nowoczesnym miastem.

Miał 39 lat, gdy został wybrany przez Radę Miejską Gdańska burmistrzem. Funkcję tę sprawował przez 27 lat. Z nominacji króla otrzymał tytuł nadburmistrza i prawo noszenia łańcucha.

Na początek priorytetem było dla niego poprawienie stanu sanitarnego miasta – doprowadzenie wody pitnej i założenie ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków. Po montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych modernizowano ulice. Centrum miasta połączyły z przedmieściami linie tramwajów konnych, z Sopotem kolej podmiejska, z Berlinem linia kolejowa. Za jego rządów rozbudowano państwowe zakłady, stocznie wojenną i fabrykę karabinów, dające zatrudnienie kilku tysiącom robotników. Rozpoczęto budowę prywatnej Stoczni Schichaua przy Schichaugasse (ul. Jana z Kolna). W 1878 roku Gdańsk został stolicą nowej prowincji – Prusy Zachodnie.

Rada Miejska przyznała mu tytuł honorowego obywatela Gdańska w uznaniu wielkich zasług dla miasta. Jego wizerunek zdobi elewację budynku banku przy ul. Okopowej 1, a poświęcona mu tablica pamiątkowa znajduje się na budynku przy ul. Garbary 5, gdzie mieszkał.

fot. autor portretu nieznany, źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UMG