Eduard Friedrich Wiebe
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Eduard Friedrich Wiebe

Eduard Friedrich Wiebe
1007 - Bombardier Flexity Classic NGT6-2GD
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Eduard Friedrich Wiebe

Urodził się w rodzinie o korzeniach mennonickich 11 października 1804 r. w Stalewie koło Malborka. Studia rozpoczął w Akademii Budowlanej w Berlinie, kontynuował na Uniwersytecie Berlińskim, ucząc się fizyki i matematyki. Odbył podróż studyjną po Europie. W 1836 r. uzyskał uprawnienia inżyniera budowlanego. Specjalizował się w pracach przy budowie linii kolejowych i obiektów stacyjnych, w tym kolei na trasie Stargard Szczeciński – Koszalin – Kołobrzeg. Około 1860 r. zajął się projektowaniem nowoczesnych sieci kanalizacyjnych dla największych miast niemieckich. W czerwcu 1863 r. na zlecenie Zarządu i Rady Miejskiej Gdańska rozpoczął opracowywanie projektu systemu kanalizacyjnego dla Gdańska wraz z polem irygacyjnym na Stogach i planem osuszenia terenów Dolnego Miasta. Centralnym punktem tego systemu była przepompownia ścieków na Wyspie Ołowianka oraz podłączone do niej główne kolektory z Głównego, Starego i Dolnego Miasta. Założenia projektu przedstawił mieszkańcom w opublikowanej książeczce w 1865 r. Projekt przyjęty do realizacji, został wykonany w latach 1869-1871 przez firmę Johna i Alexandra Airdów. Na systemie kanalizacyjnym Gdańska wzorowały się inne miasta takie jak Berlin, Wrocław, Królewiec, a także Wiedeń, w którym E. F. Wiebe opracowywał projekty. W 1875 r. przeszedł na emeryturę. Z okazji 80-lecia jego urodzin 6 stycznia 1885 r., Rada Miasta Gdańska przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela. Dyplom ozdobiony widokami miasta, w tym Ratuszem, Kościołem Mariackim, stacją pomp, Dworem Artusa, wręczyła mu 10 lutego w Berlinie delegacja władz miasta, na czele z nadburmistrzem Leopoldom Winterem i przewodniczącym Rady Otto Stefensem. Wiebe zmarł w Berlinie 23 lutego 1892 r.

fot. autor portretu nieznany /PAN Biblioteka Gdańska, źródło: Gedanopedia.pl

Tekst opracowany na podstawie: Gedanopedia.pl