PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedmiotem projektu jest wybudowanie i eksploatowanie przez koncesjobiorcę parkingów kubaturowych w Gdańsku. Zaproponowano realizację parkingu minimum w jednej z pięciu lokalizacji: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Targ Węglowy i Długie Ogrody.

Miasto prowadziło trzy postępowania na wybudowanie parkingów kubaturowych w Gdańsku. Dwie próby nie zakończyły się wyborem partnera, z uwagi na kryzys instytucji finansowych (w pierwszym podejściu) oraz zbyt wysokie oczekiwania inwestora w zakresie poziomu dopłaty ze strony Miasta (w drugim podejściu).

Postępowanie prowadzone było w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do eksploatacji parkingów i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Wkładem Gdańska w przedsięwzięcie będą nieruchomości wchodzące w skład obszaru inwestycyjnego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane były pod uwagę następujące kryteria: liczba miejsc parkingowych, średnia cena wybudowania parkingów kubaturowych w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji, oczekiwana wielkość dopłaty bądź jej brak w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe.

Dnia 11 października 2018 r. zawarto Umowę koncesji o numerze BZP-272-061/WPG/16/KT. Miasto wybrało do realizacji projektu firmę Immo Park Gdańsk, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stworzy parkingi w sumie na 1202 aut, w czterech lokalizacjach:
-
Podwale Przedmiejskie - 260 miejsc (parking podziemny)
-Podwale Staromiejskie - 337 miejsc (parking podziemny)
-Targ Węglowy - 112 miejsc (parking podziemny)
-Długie Ogrody - 493 miejsca (parking naziemny).

Łączny koszt 166 mln zł brutto

Łączna dopłata Gminy Miasta Gdańska 41 mln brutto

Umowa koncesji 43 lata

Umowa koncesji Parkingi Kubaturowe z możliwością przeszukiwania (3.89 MB)

Prace związane z budową parkingów rozpoczną się z chwilą uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

(Zdjęcia poglądowe)

zdjęcie3
zdjęcie1
zdjęcie2
Parkingi mapa

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03