PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku

Zagospodarowanie Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jedną z największych korzyści projektu jest kompleksowa zabudowa Targu Siennego i Targu Rakowego, położonego w kwartale ulic 3-Maja, Hucisko, Wały Jagiellońskie, Armii Krajowej z zachowaniem istniejących obiektów, takich jak: zabytkowy budynek klasztorny, budynek należący do Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji oraz Wojewódzkiej Biblioteki i Park im. Harcerzy Polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku. Obszaru niezwykle zaniedbanego i trudnego do zainwestowania z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu zawierającego liczne sieci uzbrojenia podziemnego, przechodząca przez obszar linię kolejową oraz istniejącą substandardową zabudowę pawilonów handlowych z lat 90-tych.

Prace nad opracowaniem koncepcji przebudowy i opracowanie dokumentacji projektowej trwały od 2008 roku. Był to złożony proces obejmujący wiele etapów. Ostatecznie Miasto Gdańsk doprowadziło do zawarcia umowy na zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego we współpracy z partnerem tj. Multi Development BV, inwestorem wybranym w drodze międzynarodowego, otwartego postępowania konkursowego.

Budowa Forum Gdańsk to między innymi nowe rozwiązania komunikacyjne, budowa nowych dróg rowerowych, pozyskanie przestrzeni nad torami kolejowymi, budowa przejścia podziemnego dla pieszych, budowa centrum kulturalnego w miejscu dawnej pętli autobusowej, rewitalizacja placów miejskich i parku, nowa stacja zasilająca tramwaje, a także nowa stacja energetyczna wspierająca zasilanie szpitali, budynków mieszkalnych w Śródmieściu jak i urzędów. Inwestor przykrył płytą przestrzeń nad torami kolejowymi, zyskując nowy fragment miasta do zagospodarowania. W sumie to ponad 1,5 ha powierzchni. Pod płytą została wybudowana nowa droga, która odciążyła Śródmieście. Powstała też rezerwa terenu pod przyszłą rozbudowę infrastruktury kolejowej. W trakcie inwestycji zrealizowano również nowy węzeł integracyjny Śródmieście, umożliwiający przesiadkę pomiędzy autobusami, tramwajami i SKM-ką. Przy okazji realizacji Forum Gdańsk miasto zyskuje ponad 1000 metrów nowych tras dla rowerzystów oraz 400 metrów ciągu pieszo-rowerowego. Ponad 2 hektary Forum Gdańsk zajmują tereny zielone. Zachowano też dwa kilkudziesięcioletnie drzewa - kasztanowiec i jesion.

Na terenie dawnej pętli autobusowej przy Targu Rakowym powstało centrum kulturalne „Kunszt Wodny”. Miasto pozyskało nową siedzibę dla Instytutu Kultury Miejskiej. Będzie to nowa przestrzeń dla rozwoju inicjatyw kulturalnych. Do dyspozycji gdańszczan będzie sala audytoryjna na 200 osób, strefa co-workingowa, księgarnia oraz sale szkoleniowo-konferencyjne. W punkcie informacji kulturalnej będzie można zapoznać się z ofertą kulturalną i rozrywkową Gdańska, a także obejrzeć makietę centrum miasta.

Na terenie o powierzchni 6 ha powstał jeden z najnowocześniejszych kompleksów w Europie. Nowa inwestycja jest wartością dodaną dla mieszkańców ze względu na jej funkcjonalno-użytkowy charakter. Projekt przestrzeni placów na terenie Forum Gdańsk jest unikatowy. Z placu otwiera się zupełnie nowa panorama na Bramę Wyżynną, cenną dla mieszkańców i turystów. Przestrzeń publiczna stanowi ok. 44 proc. tego miejskiego centrum.

Wyboru Partnera Prywatnego dokonano w oparciu o wyniki publicznego, międzynarodowego konkursu.

Podpisanie umowy wspólników: 27.04.2012 r.

Umowa spółki 20.08.2021 (22.46 MB)

Projekt zakończony.

forum gdansk

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03