PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Plany na przyszłość

Plany na przyszłość
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk planuje dalszy rozwój wykorzystania formuły PPP.

Już obecnie trwają prace nad dalszymi projektami.

Przyszłość PPP to obszary działań takie jak:

-Kontynuacja działań stanowiących uzupełnienie programu rewitalizacji (Nowy Port)

-Mieszkalnictwo komunalne i socjalne (zagospodarowanie lokali miejskich niezasiedlonych)

-Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (baseny dzielnicowe)

-Infrastruktura odwodnieniowa (w tym nowe zbiorniki retencyjne)

-Budynki użyteczności publicznej

 

Wartość dodana realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Gdańsku

W wymiarze majątkowym:

-Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w gdańskich projektach PPP to ok. 3,5 mld zł (brutto)

-Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na Cele Publiczne w projektach PPP to ok. 1,7 mld zł (brutto)

-Łączna roczna wartość dochodów Miasta z tytułu podatku od nieruchomości to ok. 6,9 mln zł

W wymiarze obszarowym:

-Łączna powierzchnia zagospodarowywanych terenów - ok 24 ha

-Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych obiektów - ok 415 tys. m2

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03