PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kompleks Nautilus Gdańsk

Kompleks Nautilus Gdańsk
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego poprzez zabudowę realizującą zapisy MPZP (cel - racjonalne i zgodne z zapisami planu miejscowego zagospodarowanie przestrzeni miejskich) oraz cele związane z rekreacją, wypoczynkiem, szeroko pojętą ochroną zdrowia (profilaktyka chorób cywilizacyjnych, rehabilitacja) i edukacją, a także podniesieniem atrakcyjności turystycznej Miasta Gdańska. Dodatkowo proces inwestycyjny wpisuje się w działania rewitalizacyjne Letnicy dając podstawę do rozwoju ekonomicznego dzielnicy dzięki stworzeniu bazy infrastrukturalnej dla działalności gospodarczej w obiekcie oraz nowych miejsc pracy zarówno na etapie inwestycji jak i po jej realizacji.

W 2017 r. spółka komunalna Arena Gdańsk ogłosiła konkurs na wybór inwestora do zagospodarowania terenu położonego przy Stadionie Energa Gdańsk. Poszukiwano partnerów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji ambitnych inwestycji do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości spółki, o powierzchni 4,66 ha, położonej w rewitalizowanej dzielnicy Letnica.

Planowane zagospodarowanie terenu miało obejmować zaprojektowanie i budowę obiektu związanego z przemysłem czasu wolnego tj. działalnością rozrywkową, kulturalną, edukacyjną, sportową lub rekreacyjną oraz ewentualnymi funkcjami towarzyszącymi – będących atrakcją dla mieszkańców Gdańska i Regionu.

Po przeprowadzonych negocjacjach (15 miesiącach od ogłoszenia konkursu) do realizacji projektu wybrano PFI Future Spółkę Akcyjną jest to konsorcjum spółek: Przedsiębiorstwo Budowlane PBI Spółka Akcyjna, PB Inter System PPP Spółka Akcyjna, Nexus Nowe Technologie Spółka Akcyjna, Aqua Serwis Spółka Akcyjna, VIP TRAVEL POLAND Sp. z o.o. Firma ta zrealizowała m.in. dwa imponujące projekty we Wrocławiu: Afrykanarium-Oceanarium, a także Narodowe Forum Muzyki (jedna z najlepszych pod względem akustycznym sal koncertowych w Polsce)

W ramach realizacji projektu powstanie:

Etap I: Oceanarium o powierzchni ~18 500 m2,

Etap II: Egzotyczna laguna z dostępem do kąpieli słonecznych przez 365 dni w roku ~10 220 m2, galeria medyczna ~ 3 000 m2, Hotel ~15 000 m2, hotel część eventowa ~4 500 m2 i inne funkcje ~2 000m2

Etap III opcjonalnie- zakłada powstanie miejsc pod szeroko rozumiane usługi i handel.

Podpisanie umowy wspólników: 23.04.2018

Etap I: 2021, Etap II: 2022; Etap III: 2023

Projekt w fazie przedrealizacyjnej (przygotowanie dokumentacji projektowej)

Wartość inwestycji: Etap I: ok. 260 mln zł ; Etap II: ok. 200 mln zł; Etap III: na dziś nieokreślone"

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03

 

Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. 58 76 88 650

biuro@arenagdansk.pl