PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa sieci basenów w Gdańsku

Budowa sieci basenów w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Po doświadczeniach zgromadzonych w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w przedsięwzięciu pn. „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku”, Miasto przedefiniowało założenia projektu i w najbliższym czasie będzie przygotowywało się do budowy czterech nowych basenów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego- przyjmuje się, że efekt skali będzie atrakcyjniejszy dla partnera prywatnego, gdyż pozwoli na zmniejszenie kosztów jednostkowych budowy.

Celem projektu będzie zagospodarowanie wskazanych lokalizacji poprzez realizację obiektów celu publicznego, w tym budowę basenu pływackiego oraz celów komercyjnych i dzięki temu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gdańska.

Obecnie w Gdańsku działa 13 basenów zarządzanych przez Miasto.

Projekt w przygotowaniu.

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03