PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zapisy

Zapisy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W ramach konsultacji społecznych Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska serdecznie zapraszamy przedstawicieli branż związanych z zapisami uchwały o Parku Kulturowym na debaty, warsztaty konsultacyjne oraz spotkania branżowe. Dzięki udziale w konsultacjach będziecie Państwo mieli możliwość aktywnie włączyć się w tworzenie zapisów projektowanej uchwały. Chcemy poznać Państwa opinie, oczekiwania i potrzeby związane z uregulowaniem ochrony historycznego Śródmieścia Gdańska.

Impulsem do cyklu debat dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu jest chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Wypracowane rozwiązania mają odpowiadać w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia.

Cykl debat w sprawie utworzenia Parku Kulturowego na terenie historycznego centrum Gdańska składa się z:

  • I Debata - Wizerunek, kultura, do(wolność) - 13 października 2021 r. , godz. 18.00 - Formularz do zapisów 
  • II Debata - Miasto mieszkańców i/czy turystów - 27 października 2021, godz. 18.00 - Formularz do zapisów 
  • III Debata - Plany, odbudowa, ochrona - 10 listopada 2021, godz. 18.00 - Formularz do zapisów 

Zaplanowane są również liczne spotkania z przedstawicielami między innymi takich branż jak śródmiejskie instytucje kultury, hotelarstwo oraz branża gastronomiczna. Do uczestników tychże spotkań branżowych są wysyłane bezpośrednio zaproszenia.

Zaplanowane są również warsztaty, na których omawiane są poszczególne tematy z zakresu parku kulturowego takich jak:

  • Handel i usługi w przestrzeni otwartej – 28 października 2021r., godz. 10.00 - Formularz do zapisów
  • Ochrona zabytków – remonty i renowacje - 29 października 2021r., godz. 10.00 - Formularz do zapisów
  • Najem krótkoterminowy – Jakie nowe standardy są potrzebne? – 3 listopada 2021r., godz. 10.00 - Formularz do zapisów
  • Sposoby aranżacji witryn – Cykl trzech warsztatów 15,17 listopada 2021r. godz. 18.00, 22 listopada 2021r. godz. 10.00 -[zmieniony termin spotkania] Formularz do zapisów
  • Pojazdy wolnobieżne w parku kulturowym – 9 listopada 2021r. godz. 10.00 - Formularz do zapisów
  • Standardy składowania i magazynowania odpadów – 24 listopada 2021r. godz. 18.00 [zmieniony termin spotkania] - Formularz do zapisów
  • Branża gastronomiczna - 07 grudnia 2021r. godz. 10.00 - Formularz do zapisów

W przypadku zaostrzenia obostrzeń pandemicznych spotkania odbędą się w trybie online.