PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czym jest Park Kulturowy?

Czym jest Park Kulturowy?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Niezależnie od tego, gdzie żyjemy: w mieście, czy na wsi, w gdańskim Śródmieściu, czy na Ujeścisku; na Żabiance, czy w Oliwie, w Brzeźnie, czy w Osowej - wszędzie otacza nas krajobraz kulturowy, czyli przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka. Krajobraz kulturowy to połączenie wszelkiego rodzaju wytworów cywilizacji i elementów przyrodniczych. Jeśli dany krajobraz kulturowy jest z różnych powodów szczególnie cenny, można objąć go ochroną w formie parku kulturowego. Wówczas, na precyzyjnie wyznaczonym obszarze takiego parku, na mocy uchwały rady gminy/miasta wprowadza się rozmaite zasady zapewniające ochronę jego wyjątkowych wartości. Takie narzędzie prawne zapewnia ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 162, poz. 1568, art. 7, p.3).

Główne miasto w Gdańsku z lotu ptaka
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zasady, które mają obowiązywać na terenie Parku mogą dotyczyć m.in.:

 • działalności artystów ulicznych,
 • handlu ulicznego,
 • sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogródków gastronomicznych,
 • składowania lub magazynowania odpadów,
 • ochrony oryginalnych materiałów wykończeniowych,
 • standardów dla zabezpieczeń robót budowlanych,
 • umieszczania na budynkach urządzeń technicznych, takich jak klimatyzatory czy bankomaty,
 • uporządkowania zieleni,
 • organizacji ruchu czy kwestii parkingowych.

Eliminując niepożądane zjawiska z przestrzeni publicznej, jak i również narzucając wysokie standardy - czy to dotyczące mających miejsce na obszarze parku kulturowego działalności, sposobów korzystania z zabytków nieruchomych, krajobrazu przyrodniczego, czy małej architektury - utworzenie parku kulturowego przyczynia się  zrównoważonego rozwoju społeczno‐gospodarczego i przestrzennego tego obszaru jako swoistego produktu turystycznego i biznesowego, czerpiącego i respektującego unikalną tożsamość tego miejsca oraz jego mieszkańców.

Gdańsk nocą z lotu ptaka
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Uchwała utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska - etapy

W naszym mieście planowane jest utworzenie Park Kulturowego na terenie Śródmieścia, które niezaprzeczalnie jest wyjątkowym obszarem historycznym o unikalnej tożsamości kulturowej. Jak w wielu innych miastach budowanie rozwiązań jest długim procesem, złożonym z wielu etapów. Bardzo ważnym z nich jest szeroka dyskusja nad wizerunkiem historycznego centrum Gdańska, który chcemy chronić, a zarazem współtworzyć. Rezultatem uchwalenia parku będzie uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej w historycznym sercu Gdańska według wspólnie wypracowanych standardów.

 • W maju 2021 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie.
 • W październiku 2021 roku rozpoczyna się etap konsultacji społecznych. Seria kilkunastu otwartych spotkań z mieszkańcami oraz interesariuszami z terenu planowanego parku (przedsiębiorców, zarządców wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych), doprowadzić ma do sprecyzowania zakresu regulacji, które zostaną następnie zapisane w projekcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska.
 • W pierwszym kwartale 2022 r., na podstawie wniosków wypracowanych podczas w/wym. spotkań, powstanie projekt uchwały, który zostanie przedłożony pod opinię publiczną. Projekt opiniować będzie również Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 • Najpóźniej w trzecim kwartale 2022 r. projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta Gdańska.
Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku. Teren zaznaczony czerwoną granicą w uproszczeniu obejmuje obszar od północy ograniczony ul. Targ Drzewny, Podwale Staromiejskie, Grodzka, Wapiennicza; od wschodu zachodni brzeg wyspy Ołowianka i północnego cypla wyspy spichrzów; od południa ul Podwale Przedmiejskie; od wschodu ul. Wały Jagielońskie
Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG