PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – konsultacje społeczne. Warsztaty konsultacyjne dotyczące handlu i usług w przestrzeni publicznej

Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – konsultacje społeczne. Warsztaty konsultacyjne dotyczące handlu i usług w przestrzeni publicznej
28 października odbył się warsztat konsultacyjny poświęcony działalności usługowej i handlowej. W spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicieli branży handlowej m.in jubilerzy z ul. Mariackiej, przedsiębiorcy z okolic Placu Dominikańskiego, Bramy Straganiarskiej oraz Bramy Chlebnickiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W białej sali konferencyjnej wokoło wspólnego, dużego, prostokątnego stołu siedzi kilkanaście uczestników warsztatów. Na stole znajdują się różne przybory piśmiennicze i karki papieru. W tle sali wyświetlany jest slajd prezentacji na temat Parku Kulturowego, którą prowadzi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, Monika Nkome Evini.
Warsztaty konsultacyjne dotyczące handlu i usług w przestrzeni publicznej
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

W pierwszej części spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śrómieścia, Monika Nkome Evini zaprezentowała ogólne założenia Parku Kulturowego - uporządkowanie ochrony wartości kulturowych przestrzeni, w tym wizerunku, atmosfery i jakości życia. Bożena Żmijewska z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni omówiła obecny stan regulacji związanych z ekspozycją towarów w przestrzeni miejskiej. Następnie Bartosz Chruścielski z Innego Formatu omówił propozycje szczegółowych regulacji dotyczących handlu i usług w konsultowanym Parku Kulturowym.

W drugiej, warsztatowej części spotkania interesariusze zgłaszali swoje wątpliwości, pytania oraz propozycje związane z poszczególnymi propozycjami regulacji związanych z handlem Śródmieściu Gdańska.

Przedstawiciele branży jubilerskiej podkreślali potrzebę uzgodnień dotyczących ujednolicenia i doprecyzowania standardów stoisk używanych do prezentowania towarów. W dyskusji wyraźna była obawa przed zbytnim ograniczeniem w ramach Parku możliwych form, wielkości i kolorów gablot. Przedsiębiorcy związani z produkcją i sprzedażą biżuterii oczekują także od miasta propozycji parasoli miejskich.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Placu Dominikańskiego zwróciła uwagę, że przedsiębiorcy oczekiwaliby pewnego przewodnika po standardach i zasadach funkcjonowania Parku Kulturowego oraz doradztwa jak postępować w konkretnych przypadkach związanych z prowadzeniem działalności handlowej, magazynowaniem śmieci i poprawą estetyki wiat śmietnikowych.

Na zdjęciu widać zbliżenie na stół, na którym widoczne są różne notatki uczestników, wydruki wizualizacji aranżacji stoisk handlowych, przybory piśmiennicze, telefon komórkowy i szklana butelka wody mineralnej.
Warsztaty konsultacyjne dotyczące handlu i usług w przestrzeni publicznej
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

Reprezentanci wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorcy z okolic Bram Chlebnickiej i Straganiarskiej wyrażali obawy, że planowany zakaz handlu w przestrzeni publicznej w Parku Kulturowym jest niekorzystny dla firm, które prowadzą legalną działalność handlową oraz takich, których produkty nie są uciążliwe dla mieszkańców, czy turystów. W dyskusji podkreślali także jak ważne jest dla nich wypracowanie rozwiązań, które umożliwią maksymalne ograniczenie nielegalnej działalności handlowej i usługowej na terenie Parku. Zaoferowali także swój udział w dalszym wypracowywaniu standardów dla handlu i prezentowania towarów w przejściach bramnych i przedprożach.