PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto mieszkańców i/czy turystów? Gorąca debata o rozwiązaniach parku kulturowego z udziałem mieszkańców.

Miasto mieszkańców i/czy turystów? Gorąca debata o rozwiązaniach parku kulturowego z udziałem mieszkańców.
Projekt Parku Kulturowego budzi szczególne zainteresowanie mieszkańców Śródmieścia Gdańska. Jego kształt obszarowy, a także nowy zbiór norm, rozpalają dyskusję. Można powiedzieć, że debaty na temat codzienności w historycznej części Gdańska, były długo wyczekiwane. Mamy za sobą drugą z nich “Miasto mieszkańców i/czy turystów”. Jakie wnioski płyną z tej dyskusji?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Debata “Miasto mieszkańców i/czy turystów” - zastanawiali się uczestnicy debaty w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej
Debata “Miasto mieszkańców i/czy turystów” - zastanawiali się uczestnicy debaty w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

Oficjalnymi gośćmi debaty, która odbyła się 27 października, byli specjaliści oraz osoby administrujące projektem Parku Kulturowego Śródmieście:

  • Tomasz Filipowicz - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMG
  • Piotr Libicki - plastyk miejski w Poznaniu
  • Łukasz Kłos - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG
  • Marta Chełkowska - dyrektor Departamentu Turystyki UMWP
  • prof. UG, dr hab. Mariusz Czepczyński - Zakład Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  • Łukasz Wysocki - prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Debatę moderował dziennikarz Krzysztof Katka.

Jak zachęcić turystów do przestrzegania zasad?

Pierwszym tematem podniesionym przez interesariuszy był problem wynajmu krótkoterminowego. Jak wskazywano - prawo nie nadąża za rzeczywistością. Turyści, nie tylko nie stosują się do zasad, pozostawiając np. śmieci na klatkach schodowych, lecz dopuszczają się często dewastacji części wspólnych. Właściciele mieszkań i operatorzy apartamentów nie są w żaden sposób zobligowani do naprawy takiej szkody, z czego chętnie korzystają. W obecnym stanie prawnym gmina nie ma narzędzi, aby ingerować w porządek w miejscach niepublicznych. Powołanie Parku Kulturowego może to w pewnym stopniu zmienić. Prawo miejscowe pozwoli regulować hałas, śmiecenie i spożywanie alkoholu. Ze strony gości padła też propozycja stworzenia swoistego kodeksu, który znajdowałby się w kluczowych miejscach i wprowadzał turystów w obowiązujące reguły współżycia społecznego.

Hałas z lokali działających do późnych godzin

Śródmieście nocą tętni życiem i choć właściciele lokali są związani zakazem stosowania nagłośnienia po 22, to opłaca im się prowadzić niczym nieskrępowaną działalność w godzinach nocnych i płacić z tego tytułu mandaty. Po drugiej stronie są mieszkańcy,

których zgłoszenia do służb idą w setki - niestety po 22 interweniować może tylko policja, która po upomnieniu hałasujących oddala się - a problem powraca. Stąd mieszkańcy domagają się wzmożonych patroli strażników miejskich właśnie w godzinach nocnych. W temacie wypowiedział się także gość z Poznania - Piotr Libicki - który opowiedział o konkretnych rozwiązaniach z centrum stolicy Wielkopolski, wskazując na kompromis, jaki udało się osiągnąć pomiędzy interesami mieszkańców i właścicieli lokali gastronomicznych. Przestrzegania zasad pilnują strażnicy miejscy, wystawiając mandaty. Istnieje też pojęcie “recydywistów” - lokale wielokrotnie naruszające zasady mogą w kolejnym sezonie stracić prawo do wystawienia ogródka. Gość przedstawił też zalety zakazu sprzedażu alkoholu w sklepach po godzinie 22 - dzięki temu zmniejszył się problem picia alkoholu na ławkach.

Kultura ekologiczna

Budowanie nowych zasad współżycia branży turystycznej i mieszkańców objęło także tematy odpadów komunalnych. Dyskutanci wskazywali na fakt braku segregacji śmieci przez pracowników lokali gastronomicznych. W tym przypadku także trudno egzekwować właściwe zachowanie, ponieważ wszelkie interwencje odpierają menadżerowie lokali. W obecnie funkcjonującej infrastrukturze powoduje to zaśmiecanie przestrzeni. Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG, zapewnił, że regulacje w tym zakresie z pewnością znajdą się w lokalnych przepisach Parku Kulturowego i istnieją już pomysły na konkretne rozwiązania.

Zobacz także: Park Kulturowy w Śródmieściu. Emocjonalna dyskusja podczas debaty “Miasto mieszkańców i/czy turystów”? PODSUMOWANIE

FILMOWY ZAPIS DEBATY

Temat kolejnej debaty brzmi “Plany, odbudowa, ochrona” - będzie to trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu. Zapraszamy do Instytutu Kultury Miejskiej, przy ul. Długi Targ 39/40, 10 listopada 2021 (w środę), o godz. 18.