PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Instytucje kultury o Parku Kulturowym Śródmieście – wnioski z konsultacji

Instytucje kultury o Parku Kulturowym Śródmieście – wnioski z konsultacji
Projekt utworzenia parku kulturowego to przedsięwzięcie kształtowane przez użytkowników przyszłej strefy. Po konsultacjach z branżą hotelarską nadszedł czas na spotkanie z przedstawicielami instytucji kultury.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Proponowany obszar Parku Kulturowego Śródmieście obejmuje teren Głównego Miasta, północną część Wyspy Spichrzów oraz Ołowiankę. Zostały one ukształtowane historycznie i ważne jest, aby chronić ich wartość kulturową. Nowy pomysł na ochronę reprezentacyjnych części Gdańska rozpoczyna tak ważną dyskusję nad sposobami ich użytkowania. Spotkanie z przedstawicielami instytucji kultury naświetliło zjawiska, które nie są korzystne dla wizerunku i atmosfery miejsca, ale też stało się okazją do zaproponowania ciekawych rozwiązań, ułatwiających udział w wartościowych kulturalnie wydarzeniach.

Na zdjęciu widoczne jest zaciemnione wnętrze sali teatralnej Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Widownia wypełniona jest w znacznym stopniu. W oddali na scenie widać skąpanych w świetle reflektorów scenicznych dwójkę aktorów odgrywających role w spektaklu pod tytułem Miarka za miarkę, w reżyserii Jan Klaty.
Gdańsk. Festiwal Szekspirowski. Spektakl Miarka za miarkę, reżyseria Jan Klata.
Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Opiniowanie twórczości artystycznej

Muzycy na ulicy Długiej oraz w jej okolicach tworzą stałą ozdobę miejsca, a często podnoszą jego rangę i przyjemność obcowania z architekturą. Co jednak z artystami, którzy zakłócają atmosferę? Ludzie kultury zwracają uwagę, że warto byłoby zachować elementarny ład, który nie będzie narażać mieszkańców i turystów na ciągły hałas. Problem dotyczy szczególnie Zielonej Bramy, której zabytkowa tkanka może być wrażliwa na wysokie dźwięki.

Rozwiązanie, jakie zostało zaproponowane, to powołanie specjalnego Zespołu Zadaniowego, który sprawowałby kontrolę nad pozwoleniami, weryfikując repertuar, strój, miejsce i czas występów muzycznych lub prezentacji innej twórczości. Wskazano, że warto wzorować się na rozwiązaniach z innych miast, które pokazują, że skuteczne są wieloobszarowe konkursy oraz szczegółowe regulacje – jak np. określenie dopuszczalnej głośności w Krakowie.

Widoczność instytucjonalnych projektów kulturalnych 

Choć instytucje kultury są ważnym elementem krajobrazu Głównego Miasta, to nie mają wielu możliwości promowania wydarzeń. Dyskutanci zaproponowali stworzenie systemu, który ułatwiłby informowanie o aktualnych wydarzeniach.

Po pierwsze, ważne wydaje się utworzenie wspólnego kalendarza imprez dla strefy parku kulturowego. Kalendarz powinien być kształtowany przez interdyscyplinarny zespół, aby do głosu mogły dojść różne dziedziny sztuki.

Po drugie, warto zadbać o widoczność instytucji kultury w przestrzeni ulicznej. Tradycyjne słupy ogłoszeniowe, czy inne spójne nośniki reklamowe pozwolą stale prezentować ofertę instytucji i zachęcą do ich odwiedzania. Jednocześnie ujednolicenie sposobu promowania eventów będzie sprzyjać estetyce miejsca. Podczas dyskusji pojawił się także postulat udostępniania stref prestiżu, czyli ul. Długiej i Długiego Targu, na wystawy plenerowe.

Na zdjęciu, w nocnej scenerii, widać grupę młodych ludzi oglądających trwający na stylizowanej na stoczniową scenie muzycznej, koncert.
Gdańsk Dźwiga Muzę - Dzień Pierwszy. Warsztaty i bitwy taneczne. Koncerty
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Oddolne inicjatywy 

Tematem, który nie umknął dyskutantom, były oddolne wydarzenia. Należą do nich przede wszystkim manifestacje i inne zebrania, które niekiedy blokują przejścia i długotrwale zakłócają ciszę – przykład stanowiły grupy tzw. “pro-life”. Remedium na te utrudnienia mogłyby stanowić specjalne wytyczne dla oddolnych inicjatyw. Ich respektowanie poprawiłoby zwiększenie ilości monitoringu w strefie Parku Kulturowego.

Pozostałe tematy podniesione na spotkaniu dotyczyły kwestii praktycznych funkcjonowania Instytucji Kultury, jak np. uwzględnienie potrzeby wjazdu samochodem, kiedy konieczny jest dowóz sprzętu do organizacji wydarzeń.

W ramach konsultacji społecznych wokół planowanego Parku Kulturowego Śródmieście przewidziane jest także spotkanie z branżą gastronomiczną. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada. Kalendarz uzupełnią warsztaty dotyczące m.in. z handlu w przestrzeni otwartej, pojazdów wolnobieżnych, aranżacji witryn czy składowania odpadów. Więcej informacji o planowanych wydarzeniach znajduje się [tutaj].