PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Debata rozpoczynająca proces konsultacji społecznych ws. utworzenia Parku Kulturowego

Debata rozpoczynająca proces konsultacji społecznych ws. utworzenia Parku Kulturowego
Rozpoczął się cykl debat, warsztatów i spotkań branżowych na temat utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia. Do udziału w nich Miasto zaprasza mieszkańców, aktywistów, przedsiębiorców, instytucje kultury i wszystkich zainteresowanych zmianami w historycznym centrum Gdańska. To efekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego podjętej w maju przez Radę Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem spotkania było omówienie doświadczeń innych polskich miast, które wdrażają instrument zarządzania przestrzenią jakim jest Park Kulturowy.

Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku. Teren zaznaczony czerwoną granicą w uproszczeniu obejmuje obszar od północy ograniczony ul. Targ Drzewny, Podwale Staromiejskie, Grodzka, Wapiennicza; od wschodu zachodni brzeg wyspy Ołowianka i północnego cypla wyspy spichrzów; od południa ul Podwale Przedmiejskie; od wschodu ul. Wały Jagielońskie
Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku

Podczas debaty omawiane były następujące kwestie:

 • jakie są najważniejsze zalety i wady rozwiązania jakim jest Park Kulturowy?
 • czy instrument ten zdał w poszczególnych miastach egzamin? Jeśli tak, to jakie kwestie w szczególności udało się uregulować za jego pomocą?
 • w jaki sposób można i należy współpracować z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami?
 • jakie wskazówki i rekomendacje – na bazie dotychczasowych doświadczeń – można sformułować dla Gdańska?

W eksperckiej debacie wzięli udział:

 • Bogna Lipińska, Sopocka Szkoła Wyższa
 • Aleksander Böhm, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Tomasz Ossowicz, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Przybyło, Urząd Miasta Krakowa
 • Anna Golędzinowska, Radna Miasta Gdańska
 • Monika Nkome Evini, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia
 • Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska (moderator debaty)

Debata inaugurująca organizowana przez Biuro Architekta Miasta rozpoczęła cykl, który trwał będzie w październiku i listopadzie. Kolejne spotkania powstaną w ramach współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

Impulsem do cyklu debat dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu jest chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Wypracowane rozwiązania mają odpowiadać w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia.

Zapis transmisji z przebiegu debaty jest dostępny poniżej.