Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Program trzeciego spotkania - 03.12.2016 r.

A
A
Godziny
Czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować
z częściowego wypełniania ich wodą?
09:30 10:00 Przywitanie Panelistek i Panelistów, poranna kawa/herbata 
10:00 10:40 Czas dla Panelistek i Panelistów
10:40 10:45 dr Mateusz Ciechanowski - gospodarka leśna i retencja na terenie TPK
z punktu widzenia przyrodniczego, Uniwersytet Gdański
10:45 10:48 Powitanie uczestników i uczestniczek Panelu
10:48

11:00

11:12
11:20
11:00

11:12

11:20
11:30
prof. Paweł Licznar - zbiorniki retencyjne - wprowadzenie
Politechnika Wrocławska
Ryszard Gajewski - planowane zbiorniki na terenie Gdańska
Gdańskie Melioracje
Praca w podgrupach Panelistek i Panelistów
Udzielanie odpowiedzi przez Ekspertów
11:30 11:45 Przerwa kawowa/herbaciana
11:45

11:57
12:09

12:21
12:30
11:57

12:09
12:21

12:30
12:40
dr inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska - sposoby zagospodarowania zbiorników suchych, Politechnika Gdańska
Piotr Zięcik - zbiorniki retencyjne a przyroda
dr hab. Magdalena Gajewska - hydrofitowe zbiorniki podczyszczające
Politechnika Gdańska
Praca w podgrupach Panelistek i Panelistów
Udzielanie odpowiedzi przez Ekspertów
12:40 13:00 Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
Sesja pytań od Panelistek i Panelistów, odpowiedzi Prezydenta Gdańska
13:00 13:40 Poczęstunek
13:40 14:25 Prezentacja stron
14:25 16:00 Dyskusja Panelistek i Panelistów