Gdańsk - oficjalny portal miasta Program drugiego spotkania - 26.11.2016 r.
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Program drugiego spotkania - 26.11.2016 r.

A
A
Godziny
Jaki powinien być zakres pomocy dla mieszkańców Gdańska
po wystąpieniu ulewnego opadu deszczu?
09:30 10:00 Przywitanie Panelistek i Panelistów, poranna kawa/herbata 
10:00 10:30 Czas dla Panelistek i Panelistów
10:30 10:32 Powitanie uczestników i uczestniczek Panelu
10:32

10:44

10:56

11:08
11:18
10:44

10:56

11:08

11:18
11:30
Roman Konieczny - pomoc dla mieszkańców po powodzi lub podtopieniu
IMGW w Krakowie
dr Maciej Tarkowski - pomoc dla mieszkańców w innych samorządach
Uniwersytet Gdański
dr Maja Grabkowska - przykłady pomocy w innych krajach
Uniwersytet Gdański
Praca w podgrupach Panelistek i Panelistów
Udzielanie odpowiedzi przez Ekspertów
11:30 11:45 Przerwa kawowa/herbaciana
11:45

12:05

13:00
13:10
12:05

13:00

13:10
13:20
Wystąpienia Rad Dzielnic Gdańska: Wrzeszcz Dolny - S.Kalwasiński, Oliwa - T.Strug, Wrzeszcz Górny - A.Kowalina
Przedstawienie stanowisk:
WGK UM: J. Tobolewicz, WBiZK UM: T.Bukontt, SM: M.Marjański, MOPR: D. Czapla-Kierbel, GZNK:E.Sienkiewicz, ZDiZ:M.Kotłowski, Policja: Hum, Straż Pożarna, PINB: W.Wróbel
Praca w podgrupach Panelistek i Panelistów
Udzielanie odpowiedzi przez Ekspertów
13:20 14:00 Poczęstunek
14:00

14:10

14:20
14:30
14:10

14:20

14:30
14:40
Marek Karczmarzyk - aspekt formalno-prawny pomocy
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
Rafał Mańkowski - możliwości w skorzystaniu z ofert firm ubezp.
Polska Izba Ubezpieczeń
Praca w podgrupach Panelistek i Panelistów
Udzielanie odpowiedzi przez Ekspertów
 
14:40 14:50 Przerwa kawowa/herbaciana
14:50 16:00 Dyskusja Panelistek i Panelistów