Relacja z drugiego spotkania panelu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2017 r.

Drugie z trzech zaplanowanych spotkań panelowych odbyło się w sobotę, 26 listopada br. w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Relacja video i prezentacje z poszczególnych wystąpień poniżej.

Temat spotkania:

Jaki powinien być zakres pomocy dla mieszkańców Gdańska po wystąpieniu ulewnego opadu deszczu?

1. Pomoc dla mieszkańców po powodzi lub podtopieniu - Roman Konieczny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Relacja video z wystąpienia

Prezentacja_R.Konieczny 1.69 MB

Podsumowanie cz.1_R.Konieczny 49.5 KB

Podsumowanie cz.2_R.Konieczny 839 KB

2. Pomoc dla mieszkańców w innych samorządach - dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański

Relacja video z wystąpienia

Prezentacja_M.Tarkowski 4.57 MB

Podsumowanie_M.Tarkowski 39.5 KB

3. Przykłady pomocy w innych krajach - dr Maja Grabkowska, Uniwersytet Gdański

Relacja video z wystąpienia

Prezentacja_M.Grabkowska 831.65 KB

Podsumowanie_M.Grabkowska 46.14 KB

4. Wystąpienia Rad Dzielnic Gdańska: Wrzeszcz Dolny - S.Kalwasiński, Oliwa - T.Strug, Wrzeszcz Górny - A.Kowalina

Relacja video z wystąpienia

Podsumowanie_ Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 38 KB

5. Przedstawienie stanowisk: Wydział Gospodarki Komunalnej/Urząd Miejski w Gdańsku -  Joanna Tobolewicz; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Urząd Miejski w Gdańsku Tadeusz Bukontt; Straż Miejska - M.Marjański;  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - D. Czapla-Kierbel, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych -  Ewa Sienkiewicz, Zarząd Dróg i Zieleni - Mieczysław Kotłowski, Policja Miejska  - Hum, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Władysław Wróbel

Relacja video z wystąpienia

Podsumowanie_MOPR 191 KB

Podsumowanie_T.Bukontt 26.5 KB

Prezentacja_J.Tobolewicz 3.58 MB

6. Aspekt formalno-prawny pomocy - Marek Karczmarzyk, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Relacja video z wystąpienia

Podsumowanie_M.Karczmarzyk 25 KB

7. Możliwości w skorzystaniu z ofert firm ubezpieczeniowych - Rafał Mańkowski, Polska Izba Ubezpieczeń

Relacja video z wystąpienia