Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty w dzielnicy Osowa - w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk"

A
A

13 kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty poprzedzające spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Osowa. Warsztaty zrealizowano w ramach cyklu „Twoja Dzielnica – Twój Gdańsk” i  miały na celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań całej społeczności dzielnicy oraz podsumowania potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych, Wydziału Rozwoju Społecznego i jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska), członkowie Stowarzyszenia „INNE jest piękne” , Fundacji „Wiem i Umiem”, Stowarzyszenia E. i T. „Zaczarowani”, jak również  Radni Dzielnicy Osowa.

Podczas spotkania wskazano na szereg pozytywnych zdarzeń, które miały miejsce w dzielnicy Osowa. Jednym z nich była nadbudowa piętra Szkoły Podstawowej nr 81, modernizacja szkolnych obiektów sportowych oraz budynku socjalnego. Wspomniano również o budowie basenu, którego uroczyste otwarcie zaplanowano na 14 października, jednakże uczniowie i mieszkańcy będą mogli korzystać z pływalni już od września 2016 r.

Z inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych udało się powołać do życia tzw. „okrągły stół”, który integrując środowiska lokalne poprzez ujednolicenie i wzajemne uzupełnianie ofert społecznych, stworzył bogatą sieć zintegrowanych działań skierowaną do mieszkańców i sympatyków dzielnicy Osowa. Regularnie organizowane są spotkania i zajęcia dla seniorów, którzy wykazują się dużą aktywnością i tworzą silną grupę społeczną w dzielnicy - integracja międzypokoleniowa poprzez organizację warsztatów teatralnych czy zajęć tanecznych.

Jednocześnie, wskazano na pilną potrzebę zabezpieczenia kabli znajdujących się nad terenem Przedszkola nr 87. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem ww. problemu.

Według mieszkańców Osowej tereny znajdujące się przy Jeziorze Wysockim, a należące do Skarbu Państwa, posiadają duży potencjał rekreacyjny. Obecnie miejsce to jest zaniedbane, niemniej jednak Rada Dzielnicy Osowa będzie starać się o przejęcie terenu, w celu przyszłościowego jego zagospodarowania.

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***