Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia ze spaceru Prezydenta po dzielnicy Osowa - spotkania w ramach cyklu "Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk",

W poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz odwiedził Osowę podczas swojej wizyty. W spacerze towarzyszyli mu współpracownicy oraz zaproszeni przedstawiciele dzielnicy Osowa.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2016 r.Data publikacji: 15 czerwca 2016 r.

Ustalenia ze spaceru po Osowej z dn. 11 kwietnia 2016 r. zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości.

1)      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 • Ul. Niedziałkowskiego (odcinek od ul. Biwakowej do ul. Koziorożca), łącznie z przejściem dla pieszych na zakręcie ul. Niedziałkowskiego w ul. Koziorożca - należy uzupełnić oświetlenie tego odcinka drogi. Do przeanalizowania: przeniesienie przejścia dla pieszych oraz ew. uzupełnienie chodnika w ul. Koziorożca - od skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego do wjazdu na teren Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Skrzyżowanie ul. Nowy Świat/Planetarna/Barniewicka (rejon przejazdu przez tory) - teren należący do PKP - wykonanie chodnika i przejść dla pieszych (pozyskanie/dzierżawa gruntu od PKP).
 • Ul. Kielnieńska (odcinek od granicy Gdańska z Gminą Żukowo) - utworzenie w 2017 r. chodnika na jak najdłuższym odcinku ul. Kielnieńskiej.
 • Ul. Nowa - wpisać do planu remontów na 2018 r. (ustalanie kolejności remontów ulic w Osowej
  w porozumieniu z Radą Dzielnicy).

2)      Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • Ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - należy wykonać tymczasowy chodnik.
 • Brak oświetlenia m.in. ul. Junony, ul. Zeusa - w ciągu 2-3 lat należy zaplanować i określić zasady, kryteria i kolejność wykonywania oświetlenia wszystkich ulic Gdańska (ustalanie kolejności oświetlenia ulic w Osowej w porozumieniu z Radą Dzielnicy).
 • Oświetlenie ul. Nowy Świat (odcinek od hurtowni leków Farmakol w kierunku ul. Barniewickiej) - do realizacji prawdopodobnie w 2017 roku.

3)      Biuro Rozwoju Gdańska:

 • Ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - obecnie teren należy do PKP - konieczność uregulowania kwestii związanych z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co da podstawy do uregulowań własnościowych powyższego obszaru.

4)      Wydział Skarbu:

 • Ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - uregulować kwestie własnościowe. Dodatkowo teren jaru wzdłuż powyższego odcinka - przeanalizować możliwość pozyskania gruntu od PKP z przeznaczeniem na funkcje spacerowo-rowerowe.
 • Skrzyżowanie ul. Nowy Świat/Planetarna/Barniewicka (rejon przejazdu przez tory kolejowe) - teren należący do PKP - pozyskać lub wydzierżawić grunt w celu wykonania chodnika i przejść dla pieszych.
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***