Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Drogi osiedlowe w różnych dzielnicach Gdańska w nowej odsłonie

Przebudowa ulicy Uranowej, prace budowlane od ulicy Platynowej do Krzemowej, projekt drogi prowadzącej do szkoły na Kowalach - te m.in. prace budowlane już są lub będą prowadzone w najbliższym czasie w ramach programu „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.

A
A

Osowa, ulica Kielnienska
Osowa, ulica Kielnieńska. W ostatnim tygodniu sierpnia 2018 roku podpisana zostanie umowa na wykonanie projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.
Przemek Szalecki/gdansk.pl


Od 2016 roku dzięki programowi wybudowano i zmodernizowano blisko 8 km dróg dzielnicowych na terenie całego miasta. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa ul. Uranowej na Oruni Górnej, 28 sierpnia 2018 roku podpisano umowę na prace budowlane od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdańsku. W ostatnim tygodniu sierpnia podpisane zostaną również umowy na wykonanie projektu drogi prowadzącej do szkoły na Kowalach i wykonanie projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.

- W Gdańsku dbamy nie tylko o drogi o znaczeniu ogólnomiejskim, z których korzystają mieszkańcy i wszyscy przejeżdżający przez nasze miasto - mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Od dwóch lat modernizujemy i budujemy drogi osiedlowe, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 21 mln zł.


Ulica Uranowa gotowa do końca listopada

Przebudowa ul. Uranowej kosztować będzie ponad 1,1 mln złotych  i będzie polegała na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni (asfaltu), na odcinku od skrzyżowania z ul. Platynową do skrzyżowania z  ul. Krzemową, wraz z wykonaniem nowych krawężników. W ramach remontu po obu stronach dwukierunkowej jezdni wykonane zostaną również prostopadłe miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Wyremontowany zostanie także chodnik, który będzie posiadał nawierzchnię z płytek chodnikowych. Wykonawca zapewni też nowe, poziome i pionowe, oznakowanie i zieleń w obrębie drogi. Remont ul. Uranowej ma zakończyć się do końca listopada.

Umowy na wykonanie projektów kolejnych dróg

W ostatnim tygodniu sierpnia podpisane zostaną umowy na wykonanie projektów dla kolejnych dwóch inwestycji. To m.in. projekt na powstanie drogi prowadzącej od ul. Świętokrzyskiej do metropolitalnej szkoły w Kowalach. Nowy układ drogowy umożliwi  prawidłowe skomunikowanie szkoły z gdańskimi osiedlami. W ramach tej inwestycji powstanie nowa droga łącząca obecne skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z ul. Guderskiego ze szkołą przy ul. Apollina. Droga ma być powiązana z istniejącym układem drogowym i  połączona z wewnętrznym układem drogowym szkoły. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do sierpnia 2019 r. Projekt wykona Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt wykonania projektu wynosi 430 tys. 500 zł.

Kolejna podpisana umowa dotyczyć będzie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kielnieńskiej. Zakres projektu będzie obejmował przebudowę drogi na odcinku od obwodnicy trójmiasta do wiaduktu kolejowego. Projekt wykona Biuro projektowe - Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy, które na sporządzenie projektu będzie miało czas do kwietnia 2019 r. Koszt wykonania projektu wynosi 869 tys. 610 zł.

Kilkanaście inwestycji każdego roku

Program, w ramach którego budowane i remontowane są drogi osiedlowe, rozpoczął się w 2016 roku. Co roku realizowanych jest do kilkunastu inwestycji. Od początku programu na budowę i remonty 8 km dróg lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska przeznaczono łącznie ponad 47 mln zł. W programie tym remontowane są drogi gminne. Obecna lista obejmuje ponad pięćset ulic. Aby dana droga znalazła się na liście, musi być w wymagającym remontu stanie technicznym, pod uwagę bierze się też rolę, jaką pełni w miejskim układzie komunikacyjnym i ilość obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy, do których prowadzi.

W 2018 roku zakończono prace przy budowie ulicy Przytulnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kartuską. Trwają jeszcze prace nad poprawą stanu dróg na ul. Planetarnej w Osowie, ul. Sarniej i Zajęczej w Oliwie, przebudowę ul. Pagórkowej, budowę drogi dojazdowej do Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku. Remontowane jest Podwale Przedmiejskie oraz ul. Kępna.

Ponadto trwają przygotowania do realizacji kolejnych ulic w ramach tego programu, m.in. ul. Obotryckiej, ul. Nowej Olchowej, ul. Niepołomickiej od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinowskiej, ul. Hożej, czy lewoskrętu w ul. Cedrową. Termin realizacji tych zadań uzależniony jest od uzyskania wszelkich uzgodnień.

***